Persberichten
maandag, 10 jul 2023

Pensioenhervorming is een echte Vivaldi-hervorming: gemorrel in de marge

Foto: iStock. Pensioenhervorming is een echte Vivaldi-hervorming: gemorrel in de marge

Voor het Vlaams Belang is het deze ochtend bereikte akkoord aangaande de pensioenen de naam hervorming niet waard. De betaalbaarheid op lange termijn wordt niet gegarandeerd en levert slechts 0,5 procent van het bbp op.  “De uitbetaling van de eerste schijf Europees relancegeld van 947 miljoen euro komt dus in het gedrang”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) die erop wijst dat vooral de Vlamingen deze ‘hervorming’ zullen betalen. Meer dan drie op vijf (62 procent) van de opgebouwde rechten van het aanvullend pensioen werden opgebouwd door Vlamingen. Zij zullen het hardst getroffen worden door de verdubbelde belasting op de tweede pensioenpijler.”

Het pensioenakkoord van Vivaldi zal slechts een besparing van 0,5 procent van het bbp opleveren, ver onder de minimumgrens van 1 tot 1,2 procent die de Europese Commissie heeft opgelegd voor een eerste schijf van 947 miljoen euro. “Dat Europees relancegeld glipt dus als los zand door onze vingers”, aldus Pas. 

Wat de inperking van de perequatie van de ambtenarenpensioenen betreft, komt er een stijging van maximaal 0,3 procent per jaar. “Dat is veel te weinig en garandeert de betaalbaarheid niet”, vult Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) aan. “Bovendien heeft vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) deze ochtend al op Radio 1 laten verstaan dat men niet raakt aan verworven rechten, dus de maatregel zal nu nog geen enkel effect hebben. Het zal pas ingaan wanneer nieuwe generaties ambtenaren op pensioen gaan.” Het Vlaams Belang pleit voor een plafonnering van de ambtenarenpensioenen op 4.675 euro per maand en voor een gelijkschakeling van de pensioenen van de drie statuten (werknemer, ambtenaar en zelfstandige).

“Vivaldi pleegt woordbreuk en bespaart op onze mensen”

“Er werd ook beslist tot een platte belastingverhoging op het aanvullend pensioen”, aldus Samyn. “Er komt een verhoging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid van 3 naar 6 procent. Dit zal voornamelijk Vlamingen treffen.” Uit cijfers daterend uit 2020 blijkt dat 3.943.551 individuen in ons land rechten opbouwden in het kader van de tweede pensioenpijler, waarvan 2.445.423 in het Vlaams Gewest en 868.579 in het Waals gewest. Het bij elkaar gespaard aanvullend pensioen ligt dus bijna drie keer hoger in Vlaanderen, dan in Wallonië. Het Vlaams Belang heeft hierover recentere cijfers opgevraagd, maar kreeg hierop nog geen antwoord.

De pensioenbonus in de hervorming van afgelopen zomer zal in dit akkoord netto en niet bruto worden uitbetaald. Wie ervoor kiest om langer te werken, kan de bonus uitbetaald krijgen in één keer. Deze eenmalige uitkering kan oplopen tot 22.645 euro voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken. “Dit heeft Vivaldi afgekeken van Spanje, maar dat land heeft nog een hogere schuldgraad dan België en is dus zeker geen voorbeeldland”, merkt Samyn op. “En het Planbureau berekende toen dat de pensioenbonus niet budgetneutraal is, maar extra geld kost. Bovendien is dit een zoveelste koterij in plaats van een degelijke pensioenhervorming waar werken niet wordt beloond, integendeel. Onze partij is hier dus ook geen voorstander van.”

Het Vlaams Belang vindt het tot slot ook schandalig dat de laatste beloofde verhoging van het minimumpensioen niet werd doorgevoerd. “Vivaldi pleegt woordbreuk en bespaart opnieuw op onze mensen”, besluit Pas. “De kaap van 1.500 euro werd vooral gepasseerd door de inflatie, niet door maatregelen van Vivaldi.”