Nieuws
woensdag, 22 dec 2021

Pensioenhervorming PS maat voor niks

Het werkjaar in het federale parlement eindigt traditioneel met de bespreking van de beleidsnota’s van de ministers en de daaraan gekoppelde budgetten. “Het is dan ook steeds reikhalzend uitkijken naar wat de eminenties in petto hebben in hun ‘nieuwjaarbrief’ aan het parlement”, zegt volksvertegenwoordiger Ellen Samyn die het dossier van de pensioenen van nabij opvolgt. Omdat de zo lang verwachte pensioenhervorming in september in allerijl van de onderhandelingstafel werd gehaald was het uitkijken wat begin 2022 zou brengen, ook al omdat de belofte van Eerste Minister De Croo om de hervorming in december te agenderen, gebroken werd. “Maar het resultaat is eerder teleurstellend.”

“We hebben uit de beleidsnota van minister Karine Lalieux kunnen opmaken dat de minister er zich op enkele lijntjes met haar hervorming van af maakte”, reageert Samyn. “En ook in het budget is er geen extra budget voorzien voor nieuwe initiatieven rond pensioenen, de reeds afgesproken verhogingen van de minimumpensioenen buiten beschouwing gelaten.”

Minister Lalieux repliceerde op de tussenkomst van Ellen Samyn en houdt vol dat er volgend jaar wél stappen zullen gezet worden, maar dat is bijzonder dubieus gezien er hier simpelweg geen budget voor is voorzien. Alles zal volgens de minister gebeuren in een ‘budgettair neutraal kader’ (lees: zonder extra uitgaven) terwijl ze ‘niet aan verworven rechten zal tornen’ (lees: er komt geen solidariteit van de hoogste met de laagste pensioenen).

“Met andere woorden: er komt geen hervorming en men laat de pensioenproblemen gewoon aanmodderen”, betreurt Samyn. “Dat is tekenend voor de paars-groene Vivaldi-club die zogezegd de grote werven ging aanpakken: werk, pensioenen, armoedebestrijding, energie…” Of er dus deze legislatuur nog een echte hervorming komt, is nog maar de vraag. “We vrezen dat men het zal houden bij wat kleine aanpassingen aan de bestaande regelgeving zonder visie op de lange termijn. En zo sleept deze regering zich naar 2024. Zonder plan. Zonder visie.”