Nieuws
donderdag, 19 nov 2020

Permanente inkorting zomervakantie: “niet opportuun”

Het Vlaams Belang is geen voorstander om de zomervakantie of andere vakanties nu structureel aan te passen. “Verkorting zomervakantie kan enkel als eenmalige noodmaatregel maar mag niet de norm worden”, meent Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Hij vreest dat voor een duurzame verandering het moeilijk zal zijn om draagvlak te vinden bij de gezinnen. “Een ingekorte zomervakantie beïnvloedt ook domeinen zoals werk, toerisme en jeugdwerking”, dit bleek ook uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Hier moet dus eerst een breed maatschappelijk debat over gevoerd worden.”

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck wil de termijn van de herfstvakantie en krokusvakantie optrekken naar twee weken om dan de zomervakantie in te korten als structurele verandering vanaf dit schooljaar. Bovendien wil hij “variabele” vakanties zoals de Paasvakantie omzetten naar een vaste periode in het jaar. Onderwijsdeskundige Martin Valcke (UGent) wil ook naar een ingekorte zomervakantie.

Het Vlaams Belang onderschrijft de onderwijskundige pluspunten aan een inkorting van de zomervakantie, zoals dat er minder "vakantieleerwinstverlies" zou zijn bij leerlingen, maar vindt dat een permanente verandering niet aan de orde is. "Als je begint te schuiven met vakanties, heeft dat niet alleen een impact op het onderwijs, maar op de totale samenleving" aldus Slagmulder.

Kristof Slagmulder: “Deze keer is het een noodzaak om tijdig te beslissen én vooral te communiceren over de vakantieperiode omdat de meeste gezinnen deze al inplannen in januari”

Voor het huidige schooljaar zullen niet voor de eerste keer uitzonderlijke en moeilijke beslissingen moeten genomen worden. “Als dat bij één week extra herfstvakantie blijft in dit schooljaar, kan de leerachterstand nog beperkt blijven aangezien sportdagen, excursies en schoolreizen toch wegvallen”, stelt Slagmulder.

De vraag is natuurlijk hoe de situatie met het coronavirus zal evolueren na nieuwjaar. “Bij een derde coronagolf na de feestdagen zal men de krokusvakantie verlengen, en dan moet de zomervakantie inboeten om zoveel mogelijk leerachterstand tegen te gaan. Alleszins is het cruciaal om dit snel duidelijk aan te kondigen in het belang van de ouders, leerlingen en leerkrachten.”