Nieuws
maandag, 29 nov 2021

“Personeelstekort bij federale gerechtelijke politie moet weggewerkt”

Het Vlaams Belang eist dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dringend het alarmerende personeelstekort bij de federale gerechtelijke politie wegwerkt. “Deze niet onbelangrijke dienst houdt zich onder andere bezig met terrorisme, criminele organisaties, drugs, wapen- en mensenhandel”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Momenteel kampt deze dienst met zo'n schrijnend personeels- en middelentekort dat het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 niet zal kunnen worden uitgevoerd. Dat plan bepaalt vanaf 1 januari de prioritaire criminaliteitsfenomenen.”

Het Vlaams Belang stelt evenwel vast dat de Justitieminister zich helaas liever met andere zaken bezighoudt. “Zo vertelde hij dit weekend in een TV-praatje dat 40 procent van de horecazaken onvoldoende controleert op het Covid Safe Ticket”, aldus Dillen. “Er zijn momenteel wel andere katten te geselen dan de controle op een zo goed als nutteloos gebleken coronapas. Bijvoorbeeld zorgen voor een goede werking van de federale gerechtelijke politie.”

“Het is overigens bijzonder misplaatst dat Van Quickenborne op de horeca schiet”, vervolgt Dillen. “De coronapas heeft gewoon niet gedaan wat ervan verwacht werd en wat paarsgroen er blijkbaar nog steeds van verwacht. Het heeft enkel gezorgd voor discriminatie en verdeeldheid en het heeft hoegenaamd niet geleid tot een hogere vaccinatiegraad. Meer nog, de coronapas bracht zelfs het omgekeerde van wat men ervan verwachtte. Het leidde volgens de Leuvense viroloog Emmanuel André tot meer contacten en dus tot meer besmettingen.”

“Van Quickenborne kent zijn prioriteiten niet, de federale gerechtelijke politie verdient nu zijn aandacht”

“Beter dan een falend beleid in de schoenen van anderen te schuiven zou Van Quickenborne zijn aandacht besteden aan de werking van de federale gerechtelijke politie”, besluit Dillen. “Deze dienst heeft ruim 1.600 extra personeelsleden nodig om haar voor ieders veiligheid essentiële taken naar behoren uit te kunnen voeren. De verwaarlozing van de dienst die in dit land de georganiseerde criminaliteit moet bestrijden, is niet te verantwoorden, wetende dat ze dit jaar al 350 operaties uitvoerde, goed voor 2.569 aanhoudingen en de inbeslagname van 100,7 miljoen euro.”