Nieuws
maandag, 23 nov 2020

Personen met handicap en ouderen verdienen gelijkwaardige COVID-zorg!

Het Vlaams Belang pleit voor een garantie op gelijkwaardige COVID-zorg voor mensen met een beperking en voor ouderen. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): Deze garanties voor coronapatiënten met een handicap en voor ouderen moeten uitdrukkelijk vermeld worden in de ethische richtlijnen en duidelijk gecommuniceerd worden.” Sintobin verwoordde hun bezorgdheid vrijdag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

Personen met een beperkingen en hun families hebben door de vage communicatie nood aan geruststelling dat zij in de coronacrisis zullen kunnen rekenen op evenwaardige verzorging. Ook ouderen vragen deze garantie na schrijnende toestanden in de eerste coronagolf. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) antwoordde vrijdag dat de beslissing tot verwijzing naar een ziekenhuis bij de coördinerend en raadgevend arts (CRA) of de medisch verantwoordelijke en de behandelende arts ligt. Dit principe werd in oktober bevestigd in de projectgroep Richtlijnen van de taskforce.

Verhalen over ouderen die niet meer naar een hospitaal werden gebracht - hetzij omdat ambulanciers dit niet wilden of omdat ze geweigerd werden in ziekenhuizen - moeten kost wat kost vermeden worden. Ook de vrees die bij belangengroepen leeft dat mensen met een handicap zouden worden gediscrimineerd moeten we wegnemen. Families van ouderen en personen met een handicap moeten bovendien betrokken worden bij de beslissing van de coördinerend en raadgevend arts en de behandelende artsen”, zei Sintobin.

Stefaan Sintobin: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg, ook ouderen en mensen met een beperking”

Minister Beke liet weten dat er niet mag worden gediscrimineerd op leeftijd en ook niet op een handicap. “Deze angst leeft echter wel bij onze bevolking en het is onze taak om in deze onzekere tijden iedereen ter zake gerust te stellen en de boodschap transparant te communiceren ”, aldus Sintobin.

De partij riep de minister vrijdag dan ook op om de communicatie deze keer duidelijk te doen, zodat de ongerustheid ter zake verdwijnt. De Vlaamse taskforce en de betrokken agentschappen zullen nu worden gevraagd om in hun communicatie te beklemtonen dat personen met een handicap en ouderen in geen geval als minder prioritair dan andere burgers kunnen worden beschouwd voor de opname in een ziekenhuis. Stefaan Sintobin vroeg ook aan de andere parlementsleden dezelfde geruststellende boodschap te communiceren.