Nieuws
woensdag, 06 okt 2021

Plaatstekort buitengewoon onderwijs: “Vlaamse regering moet snel extra capaciteit creëren”

Eén maand na de start van het schooljaar blijken nog honderden kinderen geen plek te vinden in het buitengewoon onderwijs. Vandaag trokken enkele van die scholen uit het Antwerpse aan de alarmbel. “Antwerpen is de enige stad die dit registreert, maar over gans Vlaanderen zitten er tal van kinderen wegens capaciteitsgebrek op een plaats waar ze niet thuishoren”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “De regering moet nu extra capaciteit creëren en er moet een systematische rapportering komen in heel Vlaanderen. Ik zal bevoegd minister Weyts hierover eerstdaags bevragen.”

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen becijferde dat een maand na de start van het schooljaar 337 kinderen geen plek kregen in het buitengewoon onderwijs en dus nog op de wachtlijst staan. De meeste hiervan hebben een verstandelijke beperking. Anderen hebben een autismespectrumstoornis (ASS). Het merendeel van die kinderen moet nu noodgedwongen naar een gewone school of een buitengewone school die gespecialiseerd is in totaal andere beperkingen. Een twintigtal kinderen is helemaal nérgens ingeschreven. Ieder schooljaar verergert de situatie, dat bleek eerder ook al uit het toegenomen aantal kinderen dat bij de eerste inschrijvingsronde in mei geen plek had. Alsmaar meer ouders moesten hopen dat ze in tweede instantie of ergens tegen september toch een plek konden verkrijgen, wat in veel gevallen ijdele hoop was.

“Kinderen met hoge zorgnoden in een gewone school droppen is een enorme belemmering van hun leer- en ontwikkelingskansen”

“Dat die kinderen geen plek vinden in voor hen aangepast onderwijs, betekent een grote belemmering van hun leer- en ontwikkelingskansen. Nochtans heeft elk kind hier recht op”, stelt Laeremans. Op korte termijn komen er twee scholen buitengewoon basisonderwijs en één school buitengewoon secundair onderwijs bij. Acht scholen buitengewoon onderwijs mogen hun aanbod uitbreiden. “Dit is evenwel niet voldoende om de nood te lenigen”, aldus Laeremans. Daarom moet de Vlaamse regering van de voorziene 361 miljoen euro investeringsgelden voor scholencapaciteit versnelde prioriteit geven aan extra plaatsen voor het buitengewoon onderwijs.

Het Vlaams Belang ziet een belangrijke oorzaak van de huidige problemen in het zogenaamde ‘M-decreet’ dat leerlingen met uiteenlopende beperkingen les moest doen volgen in het buitengewoon onderwijs. “Ingevolge dit decreet werd het buitengewoon onderwijs - dat voor leerlingen met zorgnoden een grote expertise had ontwikkeld - afgebouwd. Anderzijds leidde het falen van een M-decreet en het verslechterde imago van het inclusief onderwijs zelfs tot een grotere instroom in het buitengewoon onderwijs dan ooit tevoren”, aldus Laeremans. Het Vlaams Belang heeft zich altijd al tegen het M-decreet verzet en steeds gepleit voor een versterking van en meer investeringen in het buitengewoon onderwijs.