Nieuws
dinsdag, 14 dec 2021

Plan ‘Asielzoeker zoekt match’ dreigt uitwijzingsbeleid te saboteren

Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot uitte in het Vlaams Parlement forse kritiek op het nieuwe plan ‘Asielzoeker zoekt match’ dat Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) uitrollen. Dat plan wil asielzoekers al in een zeer vroeg stadium - binnen de vier maanden na hun asielaanvraag - begeleiden naar een job. “Dit plan dreigt het uitwijzingsbeleid van afgewezen asielzoekers stokken in de wielen te steken. Bovendien is het investeren in de tewerkstelling van asielzoekers die wat later het land zullen moeten verlaten pure geldverspilling”, aldus Malfroot. 

In het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ stelt Crevits dat de inzet van - vanzelfsprekend  Nederlandsonkundige - asielzoekers een grote meerwaarde vormt voor de Vlaamse arbeidsmarkt. In dit kader wordt er samengewerkt met vzw’s die de asielzoekers begeleiden en bedrijven die ze moeten aannemen. Om het plan te promoten, wordt ook een reclamecampagne opgezet. “Dit plan is helemaal geen wonderoplossing zoals minister Crevits beweert”, zei Malfroot. En waar blijft het plan voor onze eigen werklozen? Daar ligt uw hoofdtaak!

“Tewerkstelling mag een uitwijzing niet in de weg zal staan indien de asielaanvraag van de tewerkgestelde asielzoeker wordt verworpen”

In 2020 bleek amper één asielzoeker op drie effectief recht te hebben op bescherming. De andere asielzoekers maakten dus misbruik van de asielprocedure en worden in principe geacht dit land opnieuw te verlaten. “Het is voor de VDAB en werkgevers in veel gevallen dan ook pure geldverspilling om asielzoekers te begeleiden die hier uiteindelijk geen verblijfsrecht krijgen en moeten terugkeren. Het is bovendien te vrezen dat het hebben van werk de uitwijzing in de weg zal staan en uiteindelijk zal evolueren tot een argument om een verblijfsvergunning te verwerven, waardoor asielbedrog uiteindelijk beloond wordt en ons land nóg meer asielzoekers zal aantrekken”, stelde Malfroot kritisch

Malfroot pleitte ook voor een betere begeleiding en opleiding van de eigen werkzoekenden. Het is onwaarschijnlijk dat deze voornamelijk laagopgeleide en Nederlandsonkundige asielzoekers de knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt zullen invullen”, besluit Malfroot. “Volgens recente VDAB-cijfers zijn er maar liefst 351.387 vacatures. Daartegenover zijn er in Vlaanderen 350.000 werklozen. Het is dus niet meer dan gezond verstand dat we eerst hiermee aan de slag gaan en onze eigen mensen voldoende motiveren om een opleiding te volgen die toeleidt naar een knelpuntberoep.