Nieuws
woensdag, 05 okt 2022

Plan-Crevits voor kinderopvang: “Onvoldoende om kinderopvang leefbaar en betaalbaar te maken”

De 115 miljoen euro extra voor de kinderopvang is volgens het Vlaams Belang jammer genoeg een druppel op een hete plaat. “Het is een goede zaak dat een deel van de kinderbegeleiders meer loon gaan ontvangen, maar dit verandert helaas niets aan de werkdruk”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Volgens ons moet de focus komen te liggen op een volledige gelijkschakeling van de subsidies zodat elk kinderopvanginitiatief evenveel middelen ontvangt en men eindelijk werk kan maken van gelijk loon voor gelijk werk. Zodat opvang voor elke ouder betaalbaar wordt en de sector opnieuw leefbaar wordt. Tevens moet er ingezet worden op het verlagen van de werkdruk.”

De Vlaamse regering maakt, zoals ter gelegenheid van de Septemberverklaring al aangekondigd was, 115 miljoen euro extra vrij voor de kinderopvang. In het plan ­'Kinderopvang, veilig en toekomst­gericht’ van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wordt nu duidelijkheid geboden hoe die budgetten concreet zullen worden besteed. De kinderopvangsector heeft momenteel te kampen met een groot gebrek aan opvangplaatsen en personeel. Zowel de vakbond als de gezinsbond vinden het een goede zaak dat de kinderbegeleiders meer loon zullen ontvangen, maar vinden dat de 115 miljoen euro niet volstaan om de werkdruk te verlagen.

“De vakbond en de gezinsbond hebben overschot van gelijk”, zegt Malfroot, die hier al jaren op hamert en de subsidieproblematiek al tig maal heeft aangekaart in het Vlaams Parlement. “De werkdruk in de kinderopvang wordt met dit plan immers niet aangepakt en een hoger loon alleen volstaat niet om de pijn te verzachten.” Steeds meer opvanginitiatieven sluiten inderdaad, omdat ze de werkdruk en administratieve lasten niet meer aankunnen en omdat het financieel en mentaal onleefbaar wordt. De energieprijzen swingen de pan uit en ook dat laat zich voelen in de sector.

“Kinderopvang heeft nood aan een rechtvaardiger subsidiesysteem en meer logistiek personeel”

Malfroot wijst er daarbij op dat alleen al sinds 29 juni maar liefst 109 voorzieningen de deuren sloten, wat gepaard ging met het verdwijnen van 870 opvangplaatsen. Veel ouders komen daardoor in de problemen, maar de regering kijkt weg en neemt haar verantwoordelijkheid onvoldoende op. “Om alle opvangplaatsen voor elke ouder betaalbaar te maken, dus aan inkomenstarief, is een investering nodig van ongeveer 247 miljoen euro. Voor deze broodnodige omschakeling voorziet de minister echter slechts 33 miljoen euro. Veel te weinig dus”, aldus Malfroot. Het restbedrag van de 115 miljoen zou worden verdeeld na overleg met de sector. Malfroot nodigt de minister dan ook uit om “dringend in gesprek te gaan met de zelfstandige sector en mét hen te praten in plaats van óver hen”.

Het Vlaams Belang vindt dat het hele subsidiesysteem van de kinderopvang hoogdringend aan verandering toe is. “Het grote tekort aan opvangplaatsen heeft er ook mee te maken dat zoveel zelfstandigen er de brui aan geven omdat het ingewikkelde subsidiesysteem hen niet toelaat rendabel te werken”, aldus Malfroot. “Volgens ons moet dit volledig aangepast worden en gelijkgetrokken worden voor alle spelers.”

Daarnaast moet er voor het Vlaams Belang ook meer logistiek personeel ingezet worden voor bijvoorbeeld kook-en poetstaken. “Er moet voor gezorgd worden dat kinderbegeleiders zich kunnen richten op het pedagogische”, besluit Malfroot. “Dit is waarvoor ze zijn opgeleid en wat onze kinderen nodig hebben. Als het niet lukt om de kindratio te verlagen, zet dan alles op het verlagen van de werkdruk.”