Nieuws
woensdag, 22 mei 2024

Planbureau waarschuwt voor hogere energieprijzen

Door de energietransitie ziet het Planbureau de energieprijzen tot zeker 2030 fors toenemen. Zowel voor gezinnen als voor de industrie zal energie een groter aandeel in het budget opslokken indien het huidige beleid wordt voortgezet. “Het is reeds lang tijd om af te stappen van de dogmatische groene hectiek en paniekzaaierij”, reageert Kamerlid Reccino Van Lommel. “Een duurzame visie op energie en klimaat is wat nodig is, en daar kan kernenergie niet bij ontbreken. Vlamingen moeten niet tot nodeloze kosten gedwongen worden.” 

Doordat het in het kader van de energietransitie verplicht is om woningen geleidelijk beter te isoleren en fossiele verwarmingssystemen geleidelijk te vervangen door bijvoorbeeld warmtenetten of warmtepompen, staan gezinnen voor een aanzienlijke financiële uitdaging. De geforceerde investeringen zorgen voor hogere kosten, die bovenop de maandelijkse factuur voor elektriciteit, gas of stookolie komen, zonder dat daar de eerstkomende jaren een daling verwacht wordt. Waar energie vier jaar geleden nog 6 procent van het gezinsbudget uitmaakte, voorspelt het Planbureau dat dit tegen 2030 7,7 procent zal zijn. Ook de industriële sector maakt zich zorgen en vreest een verlies aan concurrentiekracht.

“Kernenergie is de échte groene energie”

Bovendien stelt het Planbureau vast dat België de tussentijdse EU-doelstelling tegen 2030 om de uitstoot van broeikasgassen met 47 procent niet zal halen. “De huidige regeringen staren zich dogmatisch blind op hernieuwbare energie, maar deze zal nooit volstaan om te voorzien in een stabiele bevoorrading”, aldus Van Lommel. “Willen we de prijzen laten dalen, zeker zijn van onze bevoorrading en strategisch onafhankelijk zijn, dan is het noodzakelijk om de wet op de kernuitstap overboord te gooien, per direct in te zetten op een maximale levensduurverlenging van de bestaande centrales en nieuwe kerncentrales te bouwen. Kernenergie is de échte groene energie.”

Volgens het Vlaams Belang moeten de klimaatdoelstellingen die de EU verplicht, gepauzeerd worden. “Het spreekt voor zich dat we op een duurzame manier om dienen te gaan met het klimaat. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze welvaart en concurrentiekracht. Een hertekening van het beleid is onontbeerlijk”, besluit Van Lommel. “Bovendien is energie voor het Vlaams Belang geen luxeproduct. De btw erop moet permanent verlaagd worden naar 6 procent.”