Nieuws
woensdag, 10 aug 2022

“Politie-inspecteurs inzetten voor dierenwelzijn”

Het Vlaams Belang wil dat in elke politiezone een minimaal aantal inspecteurs opgeleid worden op het vlak van dierenwelzijn. “Eenmaal de opleiding doorlopen moeten deze inspecteurs ingezet worden in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing”, zegt Kamerlid Erik Gilissen, die hiervoor een voorstel van resolutie indiende. “Een aanpak die noodzakelijk is, gelet op het stijgende aantal inbreuken op de wetgeving omtrent dierenwelzijn.”

Uit officiële statistieken die Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Brusselmans bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) eerder opvroeg, bleek dat tussen 2016 en 2018 het aantal meldingen van dierenverwaarlozing of-mishandeling steeg met 20 procent, tot 5 615 meldingen in 2018. “Het aantal processen-verbaal steeg in die periode met bijna 60 procent”, aldus Gilissen. “En het aantal inbeslagnames van dieren met 35 procent.”

“In een beschaafde wereld is enkel plaats voor dierenwelzijn, en geen plaats voor wreedheid tegen dieren”

“Niettegenstaande deze alarmerende statistieken dient opgemerkt dat in Europa de afgelopen decennia goed gewerkt werd aan de ontwikkeling van een cultuur van dierenrechten en dierenwelzijn”, vervolgt Gilissen. “Er bestaat in onze samenleving gelukkig ook een groot draagvlak voor een humane behandeling van dieren. En het Vlaams Belang blijft zich inzetten om de wetgeving op dit vlak te verbeteren.”

“Om het welzijn van dieren te verzekeren is gelijk hoe een kordaat beleid noodzakelijk”, besluit Gilissen. “Naast een op dierenwelzijn gerichte opleiding van politie-inspecteurs vragen wij daarom ook een strenge controle op broodfokkerij en invoer van dieren. Zo diende ik ook een resolutie in voor een invoerverbod voor honden uit Oost-Europa die louter met een commercieel doel verkocht worden.”