Nieuws
vrijdag, 24 feb 2023

Praktijktesten voor overheidsaanwervingen: “100.000 euro verspild”

Er zijn amper klachten over de sollicitatieprocedures van de Vlaamse overheid. Maar toch wordt er 100.000 euro weggesmeten aan praktijktesten om discriminaties in die procedures op te sporen. “Alweer verspild belastinggeld”, reageert fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang). “Het is alsof de Vlaamse regering koste wat kost wil bewijzen dat de Vlaming en zelfs de overheid zelf discrimineert.”

Maar liefst 100.000 euro wordt door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) geïnvesteerd in zogenaamde ‘correspondentietesten’. Die moeten discriminatie in de sollicitatieprocedures bij de overheid opsporen. Er wordt daarbij een beroep gedaan op onderzoekers van de VUB die vorig jaar een 450-tal fictieve cv’s naar de overheidsdiensten stuurden. Dat zou moeten bewijzen of mensen van bijvoorbeeld buitenlandse herkomst of een bepaald geslacht moeilijker aangeworven worden.

Het Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen dergelijke praktijktesten. “Een werkgever moet altijd de vrijheid hebben om aan te werven wie hij of zij wil. Als daarbij talent verloren gaat doordat de werkgever discrimineert op basis van triviale eigenschappen dan zal hij daar zelf wel de gevolgen van ondervinden. Bovendien lossen praktijktesten eenvoudigweg niets op, want wie wil discrimineren bij aanwervingen zal daartoe altijd een manier vinden.”

“Het is alsof de Vlaamse regering koste wat kost wil bewijzen dat de Vlaming en zelfs haar eigen overheid discrimineert”

Maar de Vlaamse regering wil dus niet enkel de private werkgevers controleren, maar ook de Vlaamse overheid zelf. Uit cijfers van minister Somers blijkt nochtans dat er amper klachten zijn over de aanwervingsprocedures bij de Vlaamse overheid. “Die praktijktesten bij de overheid zijn dus compleet zinloos”, aldus Janssens. “Er zijn jaarlijks amper vier klachten tegen sollicitatieprocedures van de overheid. Die klachten gaan trouwens meestal over de manier waarop een ambtenaar de sollicitant aansprak of omdat hij of zij een afspraak niet nakwam.”

De Vlaamse regering kampt nu al vele jaren met begrotingstekorten en vindt naar eigen zeggen geen geld om de wachtlijsten aan te pakken in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Maar toch blijkt de Vlaamse regering nog geld over te hebben voor het opsporen van onbestaande discriminatie in haar eigen gelederen. “Het is alsof de Vlaamse regering koste wat kost wil bewijzen dat de Vlaming en zelfs haar eigen overheid discrimineert”, besluit Janssens die aankondigt minister Somers hierover te zullen ondervragen. “En dat alles met belastinggeld van de zogezegd discriminerende Vlamingen.”