Nieuws
maandag, 13 dec 2021

“Proces Bakelmans vindt terecht plaats achter gesloten deuren”

Het Vlaams Belang vindt het de logica zelve dat het Assisenproces tegen de moordenaar van Julie Van Espen plaatsvindt achter gesloten deuren. Vandaag laat men in de pers uitschijnen dat het de N-VA is die over deze materie als eerste een wetsvoorstel indiende”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Maar het op 8 april 2020 door de N-VA ingediende voorstel is een doorslagje van het wetsvoorstel dat Vlaams Belang reeds op 20 februari 2020 indiende.

In het Hof van Assisen te Antwerpen is momenteel het proces tegen Steve Bakelmans, die wordt beschuldigd van de verkrachting van en de moord op Julie Van Espen, aan de gang. “De familie van het slachtoffer had om een proces achter gesloten deuren gevraagd”, aldus Dillen. “En het is goed dat de voorzitter van het Hof van Assisen heeft besloten daarop in te gaan.“

“Gesloten deuren zullen slachtoffer en burgerlijke partijen beter beschermen tegen de publieke belangstelling”

Het Vlaams Belang was de eerste partij die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel heeft ingediend om het Wetboek van Strafvordering aan te passen waar het gaat om de openbaarheid van de zitting bij de behandeling van strafzaken voor het vonnisgerecht. “Volgens de huidige regeling is de openbaarheid van de zitting het uitgangspunt bij de beoordeling van zedenmisdrijven, terwijl de zitting slechts achter gesloten deuren kan doorgaan indien één van de partijen of het slachtoffer het vonnisgerecht hierom verzoekt en het vonnisgerecht hier vervolgens een positief gevolg aan geeft”, vervolgt Dillen. “De keuze dienaangaande ligt dus bij het vonnisgerecht na een verzoek hiertoe van één van de partijen of van het slachtoffer.”

“Ons wetsvoorstel draait de regel om”, besluit Dillen. “Dergelijke misdrijven moeten worden behandeld achter gesloten deuren en de zitting kan slechts openbaar zijn wanneer het slachtoffer en/of een burgerlijke partij het vonnisgerecht hierom verzoekt.”