Persberichten
donderdag, 05 okt 2023

Professionele diesel moet behouden blijven

Foto: iStock. Professionele diesel moet behouden blijven

Tijdens de lopende federale begrotingonderhandelingen komt de regeling rond de professionele diesel in het vizier. Het Vlaams Belang dringt aan op het behoud van het fiscaal gunstregime. “Op dit moment is het voor een klein transportbedrijf financieel niet haalbaar om de omslag te maken naar vrachtwagens en bussen op elektriciteit of waterstof”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) heeft ondervraagd. “Die voertuigen kosten drie tot zes keer meer. En daar komt nog bij dat ook de laadinfrastructuur lang niet op punt staat.”

Op dit moment maken de meeste vrachtwagens en autocars nog steeds gebruik van conventionele brandstoffen, zoals diesel of benzine. Hoewel er alternatieven bestaan zoals elektrische bussen, waterstofbussen en vrachtwagens die op biobrandstoffen rijden, is de infrastructuur voor het opladen of tanken van deze alternatieve brandstoffen nog niet wijdverspreid. Het gebrek aan voldoende laad- en tankstations bemoeilijkt de overgang naar groenere technologieën. “Bovendien zijn de initiële kosten van elektrische camions, waterstofbussen en andere groene technologieën een stuk hoger dan die van traditionele vrachtwagens en autocars”, aldus Vermeersch. “Deze hoge aanschafkosten vormen een belemmering voor veel vervoersbedrijven om de overstap te maken naar duurzamere opties.”

“Een afbouw is niet te verantwoorden en een volledige afschaffing al helemaal niet”

Sinds 2004 profiteren transport- en vervoersbedrijven met middelgrote en grote voertuigen van een fiscaal gunstregime waarbij ze een deel van de accijnzen op diesel terugkrijgen. “Eind 2021 besliste de federale regering echter om dat systeem van de professionele diesel af te bouwen”, vervolgt Vermeersch. “Die afbouw is vandaag niet te verantwoorden en een volledige afschaffing al helemaal niet. Elektrische of waterstofvoertuigen zijn op technisch, operationeel en financieel vlak nog te weinig performant. Ze zijn tot drie tot zesmaal duurder dan een bus of vrachtwagen met verbrandingsmotor en ook de laadindustrie hinkt achterop. Zolang er geen volwaardige alternatieven zijn voor de fossiele brandstoffen waarop autocars en camions rijden, dient het principe van de professionele diesel behouden te blijven.”

“Als deze korting wegvalt, verliezen onze Vlaamse bedrijven bovendien het kleine concurrentiële voordeel dat ze nog hadden ten opzichte van landen waar de loonlasten een pak lager liggen”, merkt Vermeersch tot slot op. “En niet te vergeten, de buitenlandse vrachtwagens die hier tanken leveren de Belgische schatkist ook geld op.”