Nieuws
donderdag, 25 aug 2022

Progressieven nemen zelfstandigen onder vuur

De progressieve Denktank Minerva is de laatste die zich geroerd heeft in de pensioendiscussie. In een opiniestuk stellen zij de financiële consequenties van de stijging van de pensioenen van zelfstandigen in vraag. “Hun verhaal is zeer ideologisch gekleurd en vertelt maar de helft van de waarheid”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Onze zelfstandigen verdienen evenveel respect als andere werknemers.”

Er zijn in dit land maar liefst 1,2 miljoen zelfstandigen actief en die groep is steeds groeiend. Ongeveer 785.000 van hen is zelfstandige in hoofdberoep en zo’n 310.000 in bijberoep. Daarnaast zijn er nog zo’n 130.000 zelfstandigen die na de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken en er zijn ook bijna 10.000 studenten-zelfstandigen. Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige bedraagt vandaag zo’n 920 euro per maand en is hiermee een flink stuk lager dan dit van werknemers en ambtenaren. Door de opheffing van de correctiecoëfficiënt vanaf 2021 zullen de pensioenen van de zelfstandigen op termijn deze van de werknemers evenaren.

“De laatste jaren is het sociaal statuut van een zelfstandige aangepast en genieten zij steeds meer, bovendien meer dan terecht, van gelijke rechten als werknemers, wat een positieve evolutie is”, zegt pensioenspecialiste Ellen Samyn. “Bovendien zijn zij ook minder ziek en doen zij minder beroep op andere sociale tussenkomsten dan werknemers en ambtenaren.”

“De bijdragen van zelfstandigen nu gaan verhogen, is niet aan de orde”

“De radicaal-linkse denktank meent nu echter de zelfstandigen op basis van cijfers die de pensioencommissie recent publiceerde te moeten viseren, maar hun verhaal is zeer ideologisch gekleurd en vertelt maar de helft van de waarheid”, betreurt Samyn. “Er is naast de sociale lagere uitgaven het feit dat heel wat van hen ook nog een ander beroep uitoefenen als werknemer, waar de werkgevers ook sociale bijdragen betalen op het loon. Voor tal van sociale tussenkomsten betalen zelfstandigen dus twee maal, maar een doktersvisite wordt uiteindelijk maar één keer terugbetaald.”

Nu gaan pleiten om de bijdragen van de zelfstandigen te verhogen is voor het Vlaams Belang een brug te ver. “Velen van hen hebben het op vandaag moeilijk door onder andere de huidige energiecrisis en de gevolgen van de covidcrisis”, aldus Samyn. “Niet alle zelfstandigen hebben royale inkomsten en we moeten hen dan ook waar nodig ondersteunen. Ze zijn een onderdeel van ons sociaal weefsel, zorgen voor veel werkgelegenheid en onmisbaar in onze economie.”

Ellen Samyn besluit dan ook: “Met ideologisch gekleurde verhaaltjes doet men de waarheid, die veel complexer is dan op het eerste zicht zou blijken, geweld aan. Onze zelfstandigen verdienen respect, evenveel als de rest.”