Nieuws
woensdag, 14 sep 2022

“Prostitutie van Afghaanse minderjarigen de facto aangemoedigd”

Het Vlaams Belang verbaast er zich niet over dat tientallen tot honderden minderjarige Afghaanse jongens in België, om hun smokkelschuld in te lossen, in de prostitutie belanden. “Illegale immigratie en de daarmee gepaard gaande mensensmokkel leidt tot dit soort problemen en misbruiken”, zegt federaal Kamerlid Dries Van Langenhove. “Het is dan ook in het belang van iedereen dat hieraan eindelijk paal en perk wordt gesteld. In plaats van het fenomeen aan te moedigen, zoals de facto nu gebeurt.”

Het is een publiek geheim dat het, onder meer in Afghanistan, voor heel wat gezinnen een economisch model is geworden om minderjarigen op illegale reis naar Europa te sturen. “Het wordt dan ook tijd dat dit feit in de politieke beoordeling van dit groeiende fenomeen in rekening wordt gebracht”, aldus Van Langenhove. “Wie verklaart alleenstaand minderjarige te zijn, wordt volgens de geldende regelgeving immers beschermd tegen gedwongen uitwijzing tot de leeftijd van achttien jaar en meteen ook vrijgesteld van het Dublinmechanisme, waardoor ze vrij hun asielland kunnen uitkiezen.”

“Als klap op de vuurpijl kunnen deze Afghaanse jongeren, indien ze asiel krijgen, ook nog eens op de soepelste manier hun ouders laten overvliegen, waardoor degenen die eigenlijk wegens kindermishandeling zouden moeten berecht worden, op een riante manier worden beloond”, vervolgt Van Langenhove.“Op die manier wordt het fenomeen van de illegale ‘jeugdmigratie’ alleen maar aangemoedigd en dreigen de daaraan verbonden problemen alleen maar groter te worden.”

Het Vlaams Belang diende het afgelopen jaar al drie wetsvoorstellen in die de strijd tegen voornoemde uitbuiting moet tegengaan. Daarbij werd voorgesteld om de straffen op zowel mensenhandel als mensensmokkel significant te verhogen. “Ook diende ik een wetsvoorstel in dat onze asieldiensten de mogelijkheid moet geven om bijvoorbeeld sociale media-activiteiten en de inhoud en geodata van mobiele telefoons te controleren bij de beoordeling van een asielverzoek”, besluit Van Langenhove. “Indien onze asieldiensten aanwijzingen vinden dat de gecontroleerde persoon of andere personen daden hebben gesteld die strafbaar zijn, kunnen zij deze informatie in bepaalde gevallen overmaken aan de procureur des Konings.”