Nieuws
woensdag, 22 sep 2021

PS wil nog meer werklozen creëren

Het Vlaams Belang verwerpt het 25-puntenplan van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om de arbeidsmarkt te hervormen. “Om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten wil Dermagne onbeperkt in de tijd werkloosheidsvergoeding toekennen aan werknemers die zelf hun ontslag geven”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Dat zal hoegenaamd geen oplossing kunnen bieden voor het probleem van de oververhitte arbeidsmarkt in Vlaanderen. Integendeel.

Het Vlaams Belang voorspelt een toename van de kosten van de werkloosheid en vooral een bijkomende geldstroom naar Wallonië als de PS haar zin krijgt. “Daar is de werkloosheid zo groot en dreigt dit systeem in een omgekeerd effect te gaan resulteren”, aldus Verreyt. “We kunnen ons dus niet vinden in die plannen waarover er in de regering trouwens geen eensgezindheid bestaat.”

“We hebben van de PS geen recepten nodig om de oververhitte Vlaamse arbeidsmarkt te sturen”

“De PS-dictatuur wil ons allerhande maatregelen opleggen die noch de Vlaamse werknemers, noch de werkgevers ten goede komen”, vervolgt Verreyt. “Na het fiasco van het pensioendebat dat omwille van onenigheid binnen de regering snel in de koelkast werd gestopt, zullen de werkgelegenheidsplannen van Dermagne eenzelfde lot beschoren zijn - waar we natuurlijk niet rouwig om zullen zijn.”

“De PS-recepten werken niet, getuige daarvan de zwakke Waalse werkgelegenheid en het mislukken van al hun relanceplannen”, besluit Verreyt. “De volledige bevoegdheid werk moet naar de gewesten worden overgedragen, samen met de baten. En dus moet de ganse sociale zekerheid gesplitst worden. Dan kunnen de gewesten zelf beslissen en dat is het enige voor Vlaanderen werkbare recept!”