Nieuws
vrijdag, 01 okt 2021

“Pushbacks aan de buitengrenzen van de EU zijn nodig”

“Wanneer we te maken hebben met een massale invloed aan migranten, ten gevolge van de actieve aanmoediging van de EU, moet wettelijke afwijzing aan de buitengrenzen van de EU mogelijk zijn,” licht Europarlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) toe. ”Het is immers reeds gebleken dat, eens men in het eindeloos bureaucratische systeem van de EU terecht komt, een weg terug zeer moeilijk blijkt te zijn.”

“Litouwen, dat in augustus reeds dergelijke maatregelen aangreep om de influx aan migranten via Wit-Rusland een halt toe te roepen, wil het huidige rechtskader aanpassen. Ze willen afwijzingen aan de buitengrenzen mogelijk maken in het geval van een uitzonderlijke situatie,” licht Vandendriessche verder toe. “Naar verluidt hebben meerdere lidstaten hierover reeds een akkoord bereikt.”

“Open grenzen en een onbestaand terugkeerbeleid gijzelen de welvaart van de EU”

“Aan de Litouws-Wit-Russische grens zien we momenteel hetzelfde als vorig jaar aan de Grieks-Turkse grens. Wit-Rusland haalt duizenden migranten binnen, en gebruikt ze om druk te zetten op de grenzen met Litouwen en Polen,” vervolgt Vandendriessche. “Aan dergelijke chantage mogen we nooit toegeven, de EU zou dat ook moeten inzien.”

“De huidige EU-‘strategie’, waarbij elkeen die de buitengrenzen van de Europese Unie bereikt een aanvraag tot asiel kan indienen, biedt duidelijk geen antwoord op de huidige problematiek. Ongeveer twee derde van de asielaanvragen dit jaar werd afgewezen. De meerderheid heeft dus helemaal geen recht op bescherming, en verblijft illegaal,” besluit Vandendriessche. “Wil de EU illegale migratie een halt toeroepen, dient het de buitengrenzen te sluiten.”