Nieuws
maandag, 02 nov 2020

“Raad van State gedraagt zich als handpop van regering”

De coronacrisis is bijzonder ernstig en vergt ingrijpende maatregelen. Daarover is iedereen het eens. “Maar de regering treedt daarbij onze grondwettelijke rechten en vrijheden met voeten”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “En, ongelooflijk maar waar, ze wordt daarin bevestigd door de Raad van State”.

Ter legitimering van de coronamaatregelen, die onze fundamentele vrijheden langdurig en drastisch beknotten, valt de regering terug op een wet van 2007 die louter bedoeld was voor de bestrijding van tijdelijke rampen”. Een grote groep constitutionalisten van universiteiten aan beide zijden van de taalgrens bestempelden deze gang van zaken dus terecht als ongrondwettig. “Desondanks blijft de regering doen alsof er niets aan de hand is”, aldus Pas.

Ondertussen hebben verschillende hoven en rechtbanken zich logischerwijze al de vraag gesteld of de niet-naleving van de coronamaatregelen juridisch kan worden gesanctioneerd. Maar de Raad van State heeft op 30 oktober in een arrest geoordeeld dat de regering op basis van de wet van 2007 langdurige maatregelen kan opleggen.

De grondwetspecialisten noemen het arrest in een opiniestuk "verontrustend". “Dat is het ook heel zeker”, besluit Pas. “Op deze manier zet de Raad van State het parlement buitenspel bij de totstandkoming van verregaande en fundamentele maatregelen. Dit is een uitholling van de democratische rechtsstaat.”