Persberichten
vrijdag, 26 mrt 2021

Raad van State vernietigt verbod op wandeling Wilders en Dewinter

Het Vlaams Belang is tevreden na een arrest waarin de Raad van State de beslissing van gewezen burgemeester Françoise Schepmans (MR) vernietigt om aan Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Nederlands Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) de toegang tot het grondgebied van haar gemeente Molenbeek te ontzeggen. In 2017 plande Dewinter een rondleiding van Wilders in de erg multiculturele Brusselse gemeente, maar dit werd door de ordediensten verhinderd. “Een rechtbank die onze grondrechten enigszins wil respecteren, kon ook niets anders beslissen.”

Het gaat om een zaak die ondertussen al enkele jaren aansleept. Filip Dewinter had aangekondigd dat hij Geert Wilders op 3 november 2017 in Molenbeek een rondleiding zou geven als inkijk op de plekken in Brussel die het ergste getroffen zijn door de islamisering en massamigratie. De twee parlementsleden stuitten die dag echter op een verbodsbesluit van toenmalig burgemeester Françoise Schepmans (MR) om hun bezoek aan Molenbeek te houden.

“De strafklacht van Schepmans werd destijds bij het parket van Brussel al zonder gevolg geklasseerd”, aldus Dewinter. “En nu oordeelt ook de Raad van State dat Schepmans als burgemeester haar boekje te buiten ging.” In een arrest van 23 maart 2021 stelt de Raad van State dat Schepmans het probleem van de rondleiding moeiteloos aan de gemeenteraad had kunnen voorleggen, in plaats van eigenmachtig te beslissen. Die rondleiding was al op 29 september 2017 aangekondigd en op 6 oktober 2017 diende de burgemeester zelf al klacht in bij het parket. “Zij stond dus niet voor een onverhoedse, hoogdringende situatie. Bij gebreke van onverhoedse dringendheid is de burgemeester onbevoegd en kan alleen de gemeenteraad een dergelijk verbod uitvaardigen.”

Wilders: ‘‘Een wijk moet gewoon bezocht kunnen worden door twee verkozen politici, dat een laffe burgemeester dit destijds onmogelijk heeft gemaakt is een schande en ik verheug mij erop om met Filip Dewinter Molenbeek te bezoeken wanneer de coronasituatie dit toelaat’’

Filip Dewinter beraadt zich nog over de vraag of hij een strafklacht zal indienen met burgerlijke partijstelling tegen Schepmans. “De vrijheid van de persoon is door artikel 12 van de Grondwet gewaarborgd en houdt het recht in om zich vrij te verplaatsen”, aldus nog Dewinter. “Door als burgemeester eigenmachtig een dergelijk verbod in te stellen waarvoor zij niet bevoegd was, pleegde Schepmans als ambtenaar een daad van willekeur die een inbreuk uitmaakt op een grondwettelijk gewaarborgde vrijheid. Artikel 151 van het Strafwetboek stelt dat strafbaar met gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar.”

“Goed voor de vrije meningsuiting dat de fatwa van de Molenbeekse burgemeester en islam-collaborateur door de Raad van State vernietigd werd”, besluit Dewinter. “Molenbeek mag nooit een ‘sharia-zone’ worden waar islamitische voorschriften bepalen wat kan en niet kan, wie wel en wie niet het grondgebied van de gemeente mag betreden.” Nu Molenbeek opnieuw ‘toegankelijk’ is voor islamkritische politici bereiden Wilders en Dewinter weerom een bezoek aan Molenbeek voor. “Een wijk moet gewoon bezocht kunnen worden door twee verkozen politici, dat een laffe burgemeester dit destijds onmogelijk heeft gemaakt is een schande en ik verheug mij erop om Molenbeek te bezoeken wanneer de coronasituatie dit toelaat”, zo besluit Geert Wilders.