Nieuws
woensdag, 29 jun 2022

Rampenfonds: “Landbouwers moeten te lang wachten op steun”

Vlaamse Landbouwers die door de droogte van 2020 hun oogst verloren zagen gaan, konden bij het rampenfonds een financiële tegemoetkoming vragen. Van de 1.200 ingediende aanvraagdossiers waren er op 13 juni 2022 slechts 88 afgehandeld. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. “Aan dit tempo zullen alle dossiers pas binnen vijf jaar afgewerkt zijn en zal de financiële hulp voor veel van onze landbouwers te laat komen.”

De droogte die Vlaanderen tussen 15 maart en 15 september 2020 teisterde, werd door de Vlaamse Regering in juli 2021 erkend als ramp. Daardoor hadden landbouwers uit 261 gemeenten, en die minstens een kwart van hun totaal teeltareaal met een brede weersverzekering verzekerd hadden, recht op een financiële tegemoetkoming. Gedurende drie maanden na de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad konden getroffen landbouwers een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Er werden 1.200 aanvraagdossiers ingediend en er werd geschat dat er voor minimaal 12 miljoen euro zou tegemoet gekomen worden. Op 13 juni van dit jaar waren er van deze aanvraagdossiers slechts 88 afgehandeld en werd er voor 2.182.641,94 euro uitbetaald. “Tussen 24 februari en 13 juni werden er slechts 68 dossiers afgewerkt”, zegt Stefaan Sintobin. “Als het Vlaamse Rampenfonds aan dit tempo verder werkt, zullen pas binnen vijf jaar alle dossiers afgewerkt zijn.”

“Er zijn boeren die door het gebrek aan steun van de Vlaamse overheid al hun financiële reserves hebben moeten opgebruiken om te kunnen overleven”

Het Vlaams Belang vindt het een schande dat landbouwers die aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming zo lang om hulp moeten wachten. “Er zijn boeren die mij contacteren die door het gebrek aan steun van de Vlaamse overheid al hun financiële reserves hebben moeten opgebruiken om te kunnen overleven”, zegt Sintobin. “Het is dan ook extra zuur dat zij wel recht hebben op een compensatie, maar geen enkele informatie ontvangen wanneer die uitbetaald zou worden.”

“Het recente stikstofakkoord was een zware klap voor onze landbouw en in deze moeilijke tijden verdienen onze landbouwers dan ook alle steun”, aldus Sintobin. “Ik dring er dan ook op aan dat er werk wordt gemaakt van een snellere uitbetaling. De Vlaamse regering mag onze landbouw niet in de steek laten, maar moet die koesteren. Niet alleen in het belang van de landbouwers zelf, maar ook in ons eigen belang, aangezien de landbouwsector nog steeds een groot economisch belang heeft. De oorlog in Oekraïne maakt bovendien meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk het voor een land is om in de eigen voedselvoorziening te kunnen voorzien”, besluit Sintobin.