Nieuws
maandag, 01 feb 2021

Rand rond Brussel vervreemdt in sneltempo: voortbestaan Vlaamse Gemeenschap op de helling

Nieuwe bevolkingscijfers tonen aan dat de Vlaamse Rand rond Brussel in snel tempo vervreemdt. Al 41 procent van de inwoners is er nu van vreemde herkomst. Het Vlaams Belang trekt aan de alarmbel. Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) kaartte de verontrustende evolutie in het Vlaams Parlement aan bij minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand. “Het voortbestaan van de Vlaamse Gemeenschap in de Rand staat op de helling”, aldus Slootmans. 

Op 25 januari bracht het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) een nieuwe studie uit die opnieuw bevestigt dat de Vlaamse Rand haar Vlaams karakter in snel tempo verliest. Het Vlaams Belang merkt op dat 41 procent van de bevolking er inmiddels van buitenlandse origine is en dat de top 5 van Vlaamse gemeenten met het grootste aandeel inwoners van vreemde afkomst volledig wordt ingenomen door de Vlaamse Rand.

“Bovendien is het een vrij rigide interpretatie, want de definitie van vreemde herkomst stopt bij de ouders en niet bij de grootouders”, stelt Slootmans. Als dit ruimer geïnterpreteerd wordt, liggen de cijfers dus nog hoger. Voorts zijn de cijfers nog meer uitgesproken voor de jeugd. “Dit gaat demografisch razendsnel.” Een deelgemeente als Zellik telt nog amper 21 procent jongeren van autochtone origine. “Dat is bijzonder veelzeggend over de populatie van morgen.”

“Vlabinvest is schromelijk ondergefinancierd en realiseerde in het afgelopen kwarteeuw amper anderhalve woning per jaar per gemeente”

Als er al integratie is, dan is het meestal in omgekeerde zin. “De vervreemding die plaatsgrijpt in de Vlaamse Rand gaat bliksemsnel, zowel bij de jongeren als in de gehele samenleving”, vervolgt Slootmans. Volgens de minister wordt 2021 het richtjaar waarin men een geïntensifieerd Vlaams beleid wil uitrollen. “Dat is cruciaal om deze vliegensvlugge verschrompeling te incasseren”, aldus nog Slootmans. Anders zal tegen 2028 de Vlaming in de minderheid zijn in de Rand. “Er moeten zo snel mogelijk maatregelen genomen worden, want de toestand is dramatisch.”
 

Voor Klaas Slootmans is er onder meer nood aan een forser woonbeleid dat betaalbare huisvesting voorziet voor inwoners van de Rand. Een voorrangsregeling voor kandidaat-kopers en -huurders die reeds een band hebben met de streek moet sociale verdringing tegengaan. Een nieuw  ‘Wonen in eigen Streek’-decreet werd al 2014 aangekondigd door de N-VA-minister, maar er is nog steeds geen werk van gemaakt. “Ik denk dat een studietijd van 7 jaar ruim tijd voldoende moet zijn om het juridische werk klaar te hebben”, aldus nog Slootmans.

Een ander pijnpunt is dat Vlabinvest, het agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid in Vlaams-Brabant, schromelijk ondergefinancierd is, waardoor het zijn doelstellingen niet kan realiseren. Vlabinvest heeft als opdracht betaalbare kavels, huur- en koopwoningen in de Vlaamse rand rond Brussel aan te bieden zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. In de afgelopen kwarteeuw heeft Vlabinvest echter amper anderhalve woning per jaar per gemeente gerealiseerd. “Dat is een druppel op een hete plaat. De budgetten voor Vlabinvest moeten dringend worden opgetrokken”, besluit Slootmans.