Nieuws
woensdag, 15 jun 2022

Rapport expertengroep rond koopkracht moet herschreven

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de aanbevelingen die de ‘expertengroep rond koopkracht en concurrentievermogen’ heeft overgemaakt aan de federale regering. “Omdat er binnen paars-groen evenveel meningen als partijen zijn, werd een expertengroep aangesteld om te bekijken welke koopkrachtmaatregelen kunnen helpen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Maar de aanbevelingen hebben niets te maken met koopkracht. En dat kan niet verwonderenHet koopkrachtprobleem werd door de Vivaldi-regering altijd ontkend.”

“We hebben maanden moeten wachten op iets dat nu een grote teleurstelling lijkt te zijn”, aldus Van Lommel. “Het lijkt wel een samenvatting van het partijprogramma van Groen, want zowat elke maatregel kadert vooral in de energietransitie en groene investeringen. Daar hebben de mensen, die vandaag moeten besparen op hun wekelijkse boodschappen, helemaal niets aan. Het is een hol rapport met een groen sausje.”

“De expertengroep als vermoord over het Belgische systeem dat zo rot is als wekenoude appelmoes en niet de juiste structuur heeft om doortastende structurele koopkrachtmaatregelen te nemen”, vervolgt Van Lommel. “Wat ze dan wel willen is onder andere een lagere maximumsnelheid op snelwegen en een versnelde afbouw van subsidies voor bedrijfswagens. Alsof je met trager rijden op de autosnelweg de koopkracht gaat redden.”

“Daarnaast willen de experts inzetten op groene investeringen, maar ook dit gaat de mensen nu uiteraard niet redden”, aldus nog Van Lommel. “En ze willen dat bedrijven voordelen krijgen als ze afstappen van fossiele brandstoffen en een versnelde aftrek van groene investeringen. Kunnen de experts ons eens uitleggen wat onze mensen hieraan hebben? En welke bedrijven zitten hier ook echt op te wachten? En als klap op de vuurpijl willen ze het verlaagd btw-tarief op elektriciteit en gas terug optrekken. Voor de experts is energie duidelijk geen basisrecht.”

Het Vlaams Belang steunt wel het pleidooi van de expertengroep om belastingsschalen vervroegd te indexeren om te vermijden dat de index van werknemers belast worden aan de hoogste schijf. Net zoals het feit dat energieleveranciers zouden worden verplicht om naast variabele, ook vaste contracten aan te bieden. “Maar wij willen dat de regering het grootste deel van dit rapport verwerpt en start van een wit blad”, besluit Van Lommel. “Met een leger van honderden kabinetards zou je verwachten dat ze zelf in staat zijn om een beleid te voeren. Wij hebben geen maanden nodig om te beseffen dat er structurele maatregelen nodig zijn en dewelke, los van alle klimaatonderonsjes die de ondertoon vormen van dit rapport.”

Voor het Vlaams Belang moeten een permanente verlaging van de BTW op aardgas en elektriciteit, het handhaven van de loonindex, het bewaken van de concurrentiepositie in Vlaanderen en een structurele hervorming van de lasten de fundamenten vormen van een koopkrachtplan. Daarnaast willen wij een concreet plan hoe de inflatie kan worden opgedroogd om te vermijden dat we terechtkomen in een loon-prijsspiraal.