Nieuws
vrijdag, 07 jan 2022

Rechter laat zwaar geweld tegen vrouw ongestraft

Een man van buitenlandse origine die zijn vrouw in elkaar sloeg omdat het eten niet op tijd klaar was, kreeg van een Kortrijkse rechter niet eens een celstraf opgelegd. “Op deze manier wordt een vreselijk signaal van straffeloosheid gegeven aan potentiële daders van partnergeweld”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “In een rechtsstaat die naam waardig houdt een justitiebeleid, anders dan in België, rechtvaardige bestraffingen in.” Eerder deze maand kreeg BV Jeff Hoeyberghs een effectieve celstraf wegens vrouwonvriendelijke uitlatingen.

Omdat zijn eten niet klaarstond, had de man zijn vier maanden zwangere vrouw in het gezicht en op de rug geslagen en bij de haren gegrepen”, aldus Bury. “Ze slaagde er toch in de politie te bellen en tegen de agenten verklaarde de geweldenaar dat in zijn cultuur de vrouw hoort thuis te zijn en te zorgen dat het eten tijdig klaar is. Hopelijk staan al degenen die het steeds maar hebben over de verrijking die de multicultuur ons biedt, ook eens stil bij die verklaring.”

“Het ongestraft laten van dergelijk geweld tegen een vrouw is nefast voor de geloofwaardigheid van Justitie”

“De man die zo graag tijdig eet, mocht van de rechter zelfs vrij beschikken. Wel moet hij gedurende twee jaar voorwaarden naleven, zoals zijn echtgenote – stel u voor – bepaalde rechten toekennen”, vervolgt Bury. “Een lachertje dat doet denken aan het opstelletje voor de groepsverkrachters en dat in schril contrast staat met de recente zware bestraffing voor Jeff Hoeyberghs wegens het uiten van een, zij het boertige, mening. Het toont alleen maar aan hoezeer Justitie in dit land de trappers kwijt is.”

“Dit soort vonnissen is het logische gevolg van de linkse visie die Justitie al sinds jaar en dag in zijn greep houdt”, merkt Bury tot slot op. “Celstraffen mogen alleen opgelegd worden wanneer er geen alternatieven meer zijn. En de nadruk wordt niet gelegd op de schade van het slachtoffer, in dit geval de vrouw, maar op de detentieschade, dus de psychische en andere schade die een dader kan oplopen door een opsluiting. Dit gebrek aan bestraffing zal alleen maar recidivisme en nog meer zware geweldfeiten opleveren.”