Nieuws
donderdag, 18 nov 2021

Redding nabij voor eigenaars van scheurende woningen

Het Vlaams Belang is verheugd dat er eindelijk een oplossing in het vooruitzicht gesteld werd voor de eigenaars van woningen die wegens de periodes van droogte scheuren en barsten vertonen. “Al hebben onze fracties in de Kamer en het Vlaams Parlement daarvoor eerst meermaals de bevoegde ministers moeten bevragen”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Verzekeraars zullen zich niet langer achter een vermeende onduidelijkheid van een wetsartikel kunnen verschuilen om aan hun verplichtingen te ontsnappen.”

Gebieden in West- en Oost-Vlaanderen, alsook in delen van Vlaams-Brabant, met plastische kleien in de ondiepe ondergrond, zijn erg gevoelig voor droogteperiodes. “De klei zwelt op als het nat is en krimpt wanneer het droog is. Hierdoor kan de grond verzakken, wat de huizen die erop gebouwd zijn kan beschadigen”, aldus Ryheul. “In principe zouden verzekeraars, op basis van artikel 124 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, aan de woningeigenaars die een brandverzekeringspolis afsloten steeds integraal dekking moeten verlenen en dergelijke schade moeten vergoeden. Maar velen van hen beschouwden dit artikel ten onrechte enkel van toepassing op woningschade die veroorzaakt werd door aardbevingen of aardverschuivingen.”

“Eigenaars van woningen mogen niet langer in de kou staan, zeker nu ook het rampenfonds weigerde tussen te komen”

Lange tijd leek het erop dat er tussen de Vlaamse en Federale regering een rondje ping-pong werd gespeeld nadat door Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul en door de Kamerlid Reccino Van Lommel aan de bevoegde ministers herhaaldelijk gevraagd werd om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een oplossing uit te werken voor de getroffen eigenaars.

“En door toedoen van het Vlaams Belang kwam de oplossing eindelijk in zicht”, besluit Ryheul. “Zopas werd immers in Federaal parlement, unaniem en met gunstig advies van de Raad van State, een voorstel van interpretatieve wet goedgekeurd waarbij bepaald wordt dat artikel 124 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen ook van toepassing is op woningschade die veroorzaakt wordt door een inklinken van de bodem dat geheel of ten dele het gevolg is van een langdurige periode van droogte.”