Nieuws
donderdag, 26 jan 2023

Regering moet voorstel voor asielcentra buiten EU steunen

Gisteren raakte bekend dat de Deense regering steun zoekt voor de oprichting van een asielcentrum buiten de Europese grenzen in samenwerking met de EU of met een aantal andere landen. Nog voor het Deense plan zelfs maar officieel is voorgesteld, was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) er als de kippen bij om het plan af te schieten. “Compleet misplaatst, gezien de asielchaos in dit land”, reageert Dries Van Langenhove.

Het is een idee dat steeds meer steun vindt: asielcentra buiten Europa waar asielzoekers de behandeling van hun procedure moeten afwachten. Op die manier kunnen we verhinderen dat er tonnen geld besteed worden aan terugkeerbeleid en dat mensen in de illegaliteit verdwijnen. Denemarken vraagt nu expliciet steun voor dat idee bij andere Europese landen. “Maar onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor heeft alvast duidelijk gemaakt dat de Denen hoe dan ook niet op enige Belgische steun hoeven te rekenen”, zegt Van Langenhove. “Deze reactie was, zeker gezien de complete asielchaos in dit land, ronduit misplaatst.” 

In het kader van een duurzame oplossing van de massale illegale migratie naar Europa pleit het Vlaams Belang al langer voor de externalisering van de asielprocedure naar Australisch model en diende daartoe eind vorig jaar nog een wetsvoorstel in. “Dat concept heeft zijn werkbaarheid bewezen, wat niet kan gezegd worden van het gangbare EU-model – en nog minder van de Belgische invulling ervan”, zegt het Kamerlid.

“Als vertegenwoordiger van een land dat geconfronteerd wordt met een complete immigratiecrisis, is enige bescheidenheid op zijn plaats”

Het huidige systeem van open asielloketten pretendeert humaan te zijn, maar dat is de facto niet. “Het is zelfs ronduit cynisch: het beloont immers enkel degenen die de middelen hebben om de illegale overtocht te wagen, terwijl de grootste sukkelaars achterblijven”, aldus Van Langenhove. Bijna dag op dag een jaar geleden stelde de toenmalige Deense sociaaldemocratische minister van Migratie Mattias Tesfaye het treffend als volgt: “Iedereen beseft dat het Europese asielsysteem kapot is. Het is een grote leugen. (…) We maken elkaar wijs dat ons systeem humanitair is. Maar de helft van de mensen die een aanvraag doen, wordt afgewezen en is niet eens een echte vluchteling. Het kost enorm veel middelen om die mensen terug te sturen, als we daar al in slagen.”

Intussen zijn miljoenen en miljoenen nodig om het Rode Kruis en de VN te steunen in landen als Afghanistan, Syrië, Pakistan en Iran. “Ons geld zou daarheen moeten gaan in plaats van naar advocaten en vertalers in Europa”, besluit Van Langenhove. “We kunnen De Moor tijdens haar verblijf in Stockholm enkel maar aanraden de gelegenheid te baat te nemen om eens te informeren naar de initiatieven ondertussen ook de Zweedse regering op stapel heeft staan om de immigratiestroom in te dammen. Als vertegenwoordiger van een land dat geconfronteerd wordt met een complete immigratiecrisis, is enige bescheidenheid op zijn plaats. Zeker tegenover een land zoals Denemarken dat er wél in geslaagd is een efficiënt asiel- en migratiebeleid te voeren.”