Persberichten
dinsdag, 14 mrt 2023

Regeringen begraven internationale vertegenwoordiging van Vlaanderen in interfederale werkgroep

Interfederale samenwerkingsakkoorden uit 1994 regelen de vertegenwoordiging van de deelstaten in het buitenland. Die houden echter geen rekening met de staatshervormingen die sindsdien plaatsvonden. De federale regering en de deelstaten bespraken het probleem begin deze maand opnieuw tijdens hun interministerieel overleg. Het Vlaams Belang vraagt al langer om die akkoorden te vernieuwen. Maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) moest vandaag toegeven dat de regeringen nog steeds geen akkoord over een herziening bereikten. Dat Vlaanderen niet eens internationaal mag optreden in de materies waar het zelf bevoegd over is, bewijst de onwil van de traditionele partijen om dit land te hervormen. Tijdens deze legislatuur komt hiervan allicht niets meer in huis”, besluit Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn (Vlaams Belang).

In het Vlaams regeerakkoord engageerde de Vlaamse regering zich tot een “snelle en volledige herziening van de 25-jaar oude Samenwerkingsakkoorden”. Die samenwerkingsakkoorden bepalen onder meer hoe Vlaanderen vertegenwoordigd wordt op de Europese Raad. Op 7 maart stond daarover een vergadering van de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid (ICBB) gepland. Deckmyn vroeg de minister-president vandaag in het Vlaams Parlement naar de resultaten van het ICBB. Maar volgens de minister-president ligt de kwestie nog te politiek gevoelig om tot een beslissing te komen. Daarom zal er aan een panel specialisten gevraagd worden een onderzoeksopdracht uit te voeren. “Voor de zoveelste keer wordt de zaak op de lange baan geschoven”, reageert Deckmyn. “Dit is een begrafenis eerste klas voor de herziening van de samenwerkingsakkoorden uit 1994.”

“Dit is een begrafenis eerste klas voor de herziening van de samenwerkingsakkoorden uit 1994”

“Deze beslissing bevestigt nogmaals de manifeste onwil bij de traditionele partijen om dit land te hervormen”, gaat Deckmyn verder. “Dit land werkt niet meer, alles loopt vast.” Aangezien men interfederaal niet tot een politieke oplossing kan of wil komen, stelt men het probleem uit tot het najaar. De specialisten moeten tegen dan immers de resultaten van hun onderzoek presenteren. “Niemand gelooft dat er zo kort voor de verkiezingen nog hervormd zal worden door de Franstalige partijen. De onwil om verdere stappen te ondernemen zal er niet op verbeteren,” aldus Deckmyn.

“Opnieuw haalt de Vlaamse regering een engagement uit haar eigen regeerakkoord niet”, besluit het Vlaams Parlementslid. “Het is ongehoord dat Vlaanderen na bijna 30 jaar ondervertegenwoordigd blijft op het Europees niveau en het internationaal toneel. Jammer genoeg blijft de Vlaamse regering falen om dit aan te pakken.”