Nieuws
woensdag, 31 mei 2023

Rekenhof bevestigt Vlaams Belang-waarschuwing voor verdere belastingverhoging op gas

Foto: iStock. Rekenhof bevestigt Vlaams Belang-waarschuwing voor verdere belastingverhoging op gas

Het Vlaams Belang heeft steeds gewaarschuwd voor een drievoudige belastingverhoging op aardgas. Eerst en vooral voerde de regering, als compensatie van de btw-verlaging, een accijnsverhoging in. In tweede orde installeerde de regering ook een cliquetsysteem waardoor de accijnzen verder stijgen als de gasprijs onder een bepaalde minimumwaarde zou zakken. Ten derde wordt de btw tegen ten laatste 2030 opnieuw opgetrokken naar 21 procent.  In een recent rapport treedt het Rekenhof de waarschuwing van het Vlaams Belang nu bij. “We krijgen helaas gelijk”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. De btw-verlaging op gas is helemaal niet permanent. De accijnzen dreigen, door het cliquetsysteem, een tweede maal te stijgen en tegen ten laatste in 2030 zal de btw op gas opnieuw naar 21 procent stijgen.”

Het Rekenhof waarschuwt dat de kans bestaat dat het, reeds op 1 april 2023, verhoogde accijnstarief op gas verder zal worden verhoogd. Dit in het vierde kwartaal van dit jaar, bij het aanbreken van de winter dus. Immers, wanneer de gemiddelde gasprijs onder de 45 euro per MWh daalt, voorziet de wetgeving in een verdere verhoging van de accijns, voor het verbruik boven het basisverbruik (12 MWh). “Het perverse cliquetsysteem, zoals we dat kennen aan de benzinepomp, voerde de regering ook voor gas in”, aldus Vermeersch. “Wat door minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) en de meerderheidspartijen werd afgewimpeld als een ‘onrealistisch scenario’, wordt nu ook zwart-op-wit bevestigd door het Rekenhof. De btw-verlaging die met de ene hand werd gegeven, wordt komende winter mogelijk met de andere hand teruggenomen via verder stijgende accijnzen, bijkomende belastingen dus. Dit bedrog zal het Vlaams Belang nooit aanvaarden.”

“Rekenhof doorprikt de platte leugens van de socialisten”

Het Rekenhof merkt eveneens op dat, door de Europese btw-richtlijn, het verbruik van aardgas vanaf 2030 niet meer kan genieten van het verlaagd btw-tarief. “Daarmee doorprikt het de platte leugens van de socialisten”, vervolgt Vermeersch. “Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) loog de mensen voor dat de btw-verlaging tot 6 procent permanent zou zijn. En zijn voorzitter Conner Rousseau maakte op zijn nieuwjaarsbijeenkomst zijn toehoorders nog wijs dat er ‘’geen extra taksen“ zouden komen op onze energiefactuur. Niets blijkt duidelijk minder waar: de burger die stookt op gas mag zich de komende winters ‘verwarmen’ aan een drievoudige belastingverhoging.”

Voor het Vlaams Belang zijn gas en elektriciteit basisproducten. “Niemand kan zonder warmte en verlichting. Op basisbehoeften kan men geen 21 procent btw heffen”, besluit Vermeersch. “Net zoals men op basisbehoeften ook geen accijnsverhogingen kan doorvoeren. Dat de Vivaldi-partijen, de socialisten op kop, dit wel doen is al bijzonder asociaal. En dat ze daar ook nog eens over liegen, zoals aangetoond door het Rekenhof, is bijzonder kwalijk.”