Nieuws
dinsdag, 26 jul 2022

“Religie kan nooit primeren op onze wetten”

Voor het Vlaams Belang is in onze samenleving geen plaats voor nieuwkomers die hun geloof boven onze wetten stellen. “In de recent gepubliceerde resultaten van de barometer Samenleven staat te lezen dat 9 procent van de tweede generatie gelovige nieuwkomers hun religie laat primeren boven de wet”, zegt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy. “Wie hier wil blijven, moet zich loyaal opstellen tegenover Vlaanderen en onze wetten omarmen en naleven. Deze 9 procent toont alvast aan dat ze beter vertrekken.”

Bij de tweede generatie immigranten ligt volgens de barometer Samenleven het cijfer hoger dan bij de eerste generatie (8,5 procent). “In de media mag men zich daarover verbazen, maar verwonderlijk is het zeker niet”, aldus Van Rooy. “Zomin als het verbazing mag wekken dat dit percentage in het voor zijn straffeloosheid bekend staande Brussel nog hoger ligt. Daar vindt 13,2 procent van de tweede generatie dat onze wetten gerust mogen worden overtreden. Dit bewijst dat de islamisering zijn werk doet.”

“De barometer mag dan op onweer beginnen wijzen, de werkelijkheid is nog veel erger”, vervolgt Van Rooy. “Onderzoek van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap (WZB) wees in 2013 reeds uit dat maar liefst de helft van de Belgische moslims – want daarover spreken we uiteraard wanneer het gaat om gelovige nieuwkomers - fundamentalist is. 82 procent vindt dat moslims zich aan een strikte interpretatie van de Koran moeten houden, en 70 procent vindt dat de Koran moet primeren op onze wetgeving, 63 procent zegt 'ja' op de vraag of het Westen de islam wil vernietigen en 61 procent wil geen homoseksuele vrienden.”

“De normen, waarden en tradities van de islam staan compleet haaks op de onze”, merkt Van Rooy tot slot op. “Aan de scheiding tussen Kerk en staat, de vrijheid van godsdienst, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van man en vrouw mag niet getornd worden. Wie hier wil wonen en aan het openbare leven wil deelnemen, moet zich onvoorwaardelijk schikken naar onze Vlaams-Europese leidcultuur. Niet onze vrije samenleving moet zich aanpassen, maar nieuwkomers.”