Nieuws
woensdag, 21 sep 2022

Rente op leningen stijgt, op spaarboekjes niet: “onaanvaardbaar”

Het Vlaams Belang wil dat minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dringend met de bankensector gaat praten over de alsmaar duurder wordende kredieten. “Dermagne deed dit ook in andere dossiers”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Het is onaanvaardbaar dat banken de rente op leningen laten stijgen terwijl de rente op spaarboekjes gelijk blijft. Dat is geld verdienen op de kap van de consumenten, van wie het spaargeld ondertussen al 10 procent minder waard is door de inflatie.”

Er wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank bij haar geplande bijeenkomst deze week, de rentetarieven opnieuw zal verhogen om de hoge inflatie te bekampen. “Hogere rentes bewerkstelligen een neerwaartse druk op de prijzen omdat het dan minder interessant is om te kopen of te investeren, maar ze verhogen het risico op een recessie door het afremmend effect op de economische activiteit”, aldus Van Lommel. “De langetermijnrente zal hierdoor verder stijgen.”

“Al wie wil lenen, zal hogere intrestlasten moeten betalen. En dit geldt zowel voor de overheid als voor de gewone consument”, vervolgt Van Lommel. “De hogere rente is slecht nieuws voor de staatskas want de intrestlasten van overheidsleningen lopen verder op. De rekening voor die extra uitgaven zullen we via de belastingen zeker gepresenteerd krijgen gedurende de komende decennia.”

Voor de gewone consument valt vooral op dat de woonkredieten duurder worden. “De rentevoet voor een hypothecair krediet zal verder de hoogte ingaan omdat deze leningen een langere looptijd hebben en banken de toekomstige evolutie van de rente moeten incalculeren”, aldus nog Van Lommel. “Het is nog onduidelijk welk effect dit zal hebben op de woningprijzen. Er is voorlopig nog veel vraag naar woningen, maar er wordt verwacht dat de prijzen geleidelijk aan zullen stabiliseren.”

Een stijging van de rente op spaarboekjes is waarschijnlijk nog niet voor meteen. “De hoogte van deze rente is een louter commerciële beslissing en wordt bepaald door de bank zelf. Door de rente op spaarboekjes en termijnrekeningen laag te houden, vergroten de banken hun marges”, besluit Van Lommel, die wil dat minister Dermagne ingrijpt. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat vastgoed wordt beschouwd als een alternatief voor de lage rentes op de spaarboekjes en de vraag naar woningen voorlopig stand houdt.”