Nieuws
woensdag, 31 mei 2023

Rentetarieven op spaarboekjes moeten dringend omhoog

Foto: iStock. Rentetarieven op spaarboekjes moeten dringend omhoog

De inflatie in mei daalt lichtjes naar 5,2 procent. De daling is niet te danken aan regeringsmaatregelen, maar aan de lagere energieprijzen. Verontrustend is dat de voedselprijzen hoog blijven, waardoor de inflatie maar heel langzaam afneemt. “En de Europese Centrale Bank zal naar alle verwachting de depositorente van de banken optrekken”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Voor Het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat de spaarder nog meer aan koopkracht verliest, terwijl de banken slapend rijk blijven worden.”

De inflatie voor de maand mei bedraagt 5,2 procent. Het leven is dus weer wat duurder geworden dan in mei vorig jaar. Wat toen gemiddeld 100 euro kostte, kost nu gemiddeld 105,2 euro. De inflatie is dus nog altijd te hoog, een normale inflatie schommelt immers rond de 2 procent. De lichte terugval van het inflatiecijfer - van 5,6 procent in april naar 5,2 procent in mei -  kan grotendeels worden toegeschreven aan de daling van de energieprijzen, gemiddeld zo’n 22 procent. Dit effect wordt tegengewerkt door de stijging van de voedselprijzen, gemiddeld met 15,5 procent. De helft van het algemene inflatiecijfer van deze maand is dan ook te wijten aan de hoge prijzen voor voeding.

“Terwijl ze op de rem staan voor spaarvergoedingen, verhogen de banken de rente voor nieuwe kredieten”

Het tempo waarmee de voedselprijzen omhoog gaan, neemt geleidelijk af. Sommige voedingsproducten zijn zelfs goedkoper geworden tegenover vorige maand. “Maar het is voorbarig om op basis van deze maandschommelingen te stellen dat er een daling van de voedselprijzen is ingezet”, aldus Van Lommel. “Het blijft afwachten of deze trend zich zal verderzetten.” Het inflatiecijfer dat geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, de kerninflatie, is in mei gestegen naar 8,7 procent, tegenover 8,28 procent in april. Ook de inflatie voor diensten, zoals bijvoorbeeld een kappersbezoek, is toegenomen. Die verhoging heeft voor een groot deel te maken met loonkosten, die door de automatische indexering een stuk hoger liggen dan voorheen.

Zolang de inflatie te hoog blijft, zal de Europese Centrale Bank geneigd zijn de beleidsrente verder te verhogen. Op 15 juni is de volgende vergadering gepland, de verwachting is dat de depositorente voor de banken van 3,25 procent naar 3,50 procent zal worden opgetrokken. “Die stijgende depositorente van de Europese Centrale Bank zorgt ervoor dat de banken hun inkomsten alweer zien toenemen”, merkt Van Lommel tot slot op. “Het is hoog tijd dat de rentetarieven op de gewone spaarboekjes ook gaan stijgen. Het is onaanvaardbaar dat de brave spaarder aan koopkracht blijft verliezen, terwijl de banken slapend rijk worden. Het is unfair dat ze op de rem blijven staan voor de spaarvergoedingen, terwijl ze wel de rente voor nieuwe kredieten verhogen.”