Nieuws
donderdag, 06 okt 2022

Repatriëring Syriëgangsters: “operatie doofpot opgestart”

“Eind juni besliste de regering andermaal een stel Syriëgangsters en hun kroost naar België terug te halen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “We zijn bijna drie maand na die repatriëring en nog steeds weigert de regering volledige informatie te verschaffen over de kostprijs van heel deze operatie.”

Toen Barbara Pas op 5 juli premier De Croo over de totale kostprijs van deze operatie ondervroeg, wilde laatstgenoemde enkel informatie geven over het departement dat onder zijn bevoegdheid viel, namelijk Buitenlandse Zaken, en verwees hij voor het overige door naar de ministers van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. “Dat was uiteraard een blijk van manifeste onwil, want het is uiteraard ondenkbaar dat een regeringsleider niet op de hoogte zou zijn van de totale kostprijs van deze operatie”, aldus Pas. “Maar helaas bleef het daar niet bij.”

“Bovenop het schandaal van de repatriëring wordt een nieuw schandaal gecreëerd”

“Geconfronteerd met deze onwil van De Croo, begon ik zelf maar te puzzelen en stelde ik de vraag aan de verschillende vakministers”, vervolgt Pas. “Twee weken geleden liet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) evenwel weten dat ze hierover geen informatie mag geven om vervolgens te verwijzen naar… het antwoord van de eerste minister. Gisteren vond minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) er niet veel beters op. In zijn antwoord stelde hij dat de operatie binnen de reguliere kredieten van het departement valt – alsof we al blij mogen zijn dat ze niet binnen irreguliere kredieten valt – maar een concreet bedrag wilde ook Van Quickenborne niet noemen.”

“Daarmee lijkt een heuse ‘Operatie Doofpot’ op gang getrokken”, stelt Pas vast. Ondertussen bestaat er immers enkel over de kostprijs voor het departement Buitenlandse Zaken (5.849 euro) en Defensie (maar liefst 1.152.103 euro) duidelijkheid. “Maar wat de totale kostprijs betreft, blijft het tasten in het duister.”

“Alsof het nog niet volstond dat deze regering dergelijke criminelen opnieuw op onze samenleving loslaat, ontzegt ze diezelfde samenleving nu ook het recht om te weten wat dit onverantwoorde beleid haar heeft gekost”, besluit Pas. “Een houding die zonder meer laakbaar is, zeker vanwege een regering die pertinent de mond vol heeft over ‘transparantie’. In plaats van transparantie en goed bestuur kregen we vandaag een nieuwste aflevering van de regeringssoap, getiteld ‘Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden’.”