Nieuws
woensdag, 01 feb 2023

Resolutie over conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan: “Gemiste kans”

Foto: iStock. Resolutie over conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan: “Gemiste kans”

Gisteren nam de Kamer een resolutie aan die opriep tot een duurzame oplossing voor het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. Hoewel Vlaams Belang die resolutie goedkeurde, blijft de partij op haar honger zitten. “Er zijn stappen in de goede richting gezet met deze tekst, zoals de eenduidige veroordeling van Azerbeidzjan als agressor”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Maar België had ook de moed moeten tonen om sancties te treffen tegen Azerbeidzjan en om de Republiek Artsakh te erkennen als onafhankelijke staat. Nu bewijzen we de noodlijdende Armeense bevolking enkel lippendienst.”

Er woedt al sinds eind 2020 een oorlog in Artsakh, een historisch autonoom, door Armenen bewoond gebied in Azerbeidzjan. Volgens Vlaams Belang lijdt het geen twijfel dat de Armeense bevolking in Artsakh in zijn voortbestaan bedreigd wordt en moet het Westen krachtdadig optreden met sancties om dit te voorkomen. “Azerbeidzjan heeft het staakt-het-vuren dat werd onderhandeld meermaals geschonden en gaat daarbij verder dan enkel Artsakh, want ze vallen zelfs het soevereine Armenië aan”, aldus Samyn. “Zowat 90.000 Armenen zijn op de vlucht. Bij de Azerbeidzjaanse veroveringscampagne worden Armeense scholen, ziekenhuizen, burgerinfrastructuur en christelijk erfgoed aangevallen.” 

“We mogen ons niet wegsteken achter de OVSE-Minskgroep”

De woorden van Azerbeidzjaans president Aliyev liegen er niet om: ‘We hebben de honden weggejaagd. De strijd die gevoerd werd op militair en politiek vlak zal voortaan worden verdergezet op talrijke andere frontlijnen.’ Het Vlaams Belang roept daarom de federale regering dringend op niet langer te talmen en zelf sancties te treffen. “We mogen niet wachten op de OVSE-Minskgroep, waarin Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten zetelen”, vervolgt Samyn. “Het is makkelijk voor België om zich weg te steken achter dat overlegorgaan, maar tot nog toe heeft de Minsk-groep niets bewezen in dit conflict.”

Voor Vlaams Belang is een ander noodzakelijk element de erkenning van Artsakh als onafhankelijke staat, en daar bestaan voldoende historische redenen en overtuigende internationaalrechtelijke argumenten voor. De partij diende in 2021 daartoe ook reeds een resolutie in. “In navolging van de Franse Senaat mag België ook de moed opbrengen om desgevallend als eerste land in de wereld de republiek Artsakh als een onafhankelijke soevereine staat te erkennen”, besluit Samyn. “België zou in eerste instantie al de voortrekkersrol op zich kunnen nemen door diplomatieke betrekkingen aan te knopen, maar wat ons betreft, mag men dus nog een stapje verder gaan. Naast hulp aan de getroffen burgerbevolking en bescherming van het Armeense erfgoed zou dat feit voor de Armeniërs en de diaspora van enorme waarde zijn. Zo tonen wij als bondgenoot in een rechtvaardige strijd onze oprechte solidariteit.”