Nieuws
donderdag, 24 aug 2023

Roemenië moet nepdiploma’s voor tandartsen verbieden en bestraffen

Foto: iStock. Roemenië moet nepdiploma’s voor tandartsen verbieden en bestraffen

Het Vlaams Belang betreurt dat de echtheid van de diploma’s van de in dit land actieve Roemeense tandartsen nog steeds niet gegarandeerd kan worden. “Besprekingen hierover door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hebben tot nog geen enkel concreet resultaat geleid”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “En dat is bijzonder kwalijk, vooral voor de gezondheid van de patiënten.”

De Vlaamse Tandartensenbond maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van de diploma’s van de in dit land bedrijvige Roemeense tandartsen. Het is immers een publiek geheim dat de certificaten in kwestie in Roemeense privéscholen te koop worden aangeboden. “Om in dit land te mogen werken als tandarts uit het buitenland, moet je diploma hier erkend worden. En dat is de logica zelve”, aldus Sneppe. “Maar wanneer die ‘tandartsen’ uit de Europese Unie komen, krijgen ze die erkenning automatisch, op basis van vertrouwen. En een dergelijk gebrek aan controle zet uiteraard de poort open voor bedrog en corruptie.”

“Dat de gesprekken constructief verlopen, is praat voor de vaak”

“Het is algemeen geweten dat socialisten het niet bepaald nauw nemen met echtheid van diploma’s”, merkt Sneppe op. “Zo moest Vandenbrouckes partijgenote Anissa Temsamani destijds aftreden als staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie, toen bleek dat ze zichzelf diploma’s had toegedicht die ze helemaal niet bezat. En zo is de wijze waarop Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche aan haar diploma raakte steeds een goed bewaard geheim geweest, en tot vandaag een bron van hevige discussie.” Het Kamerlid merkt evenwel op dat dergelijke socialistische fratsen de volksgezondheid niet in het gedrang brachten. “En dat is hier wel het geval. Het belang van een goede tandzorg kan nauwelijks onderschat worden.”

“Het is dan ook bijzonder ergerlijk dat de gesprekken van Vandenbroucke met de Roemeense autoriteiten tot nog geen enkel resultaat hebben geleid. Meer dan dat er ‘gewerkt wordt aan een oplossing’ en dat de gesprekken ‘constructief verlopen’ heeft hij in de media niet te vertellen”, besluit Sneppe. “Maar daar kopen de patiënten uiteraard niets voor. Roemenië had vandaag al de schandelijke verkoop van de diploma’s moeten verbieden en bestraffen.”