Nieuws
woensdag, 09 dec 2020

Roofovervallen op blanke boeren in Zuid-Afrika: “Vlaamse aandacht broodnodig”

Het Vlaams Belang is ernstig bekommerd over de toename van het aantal Plaasmoorde’, de roofovervallen op blanke boeren in Zuid-Afrika, die al jaren onderbelicht blijven in onze media. In oktober had Minister-president Jan Jambon (N-VA) een digitaal onderhoud met een vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse overheid om een politiek-economische samenwerking te bespreken. De kwestie van de ‘Plaasmoorde’ is echter niet aan bod gekomen, zo blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) die dat betreurt. “Wij als Vlamingen, die enige verwantschap hebben met deze mensen, hebben de plicht hier aandacht voor te vragen”, aldus Deckmyn.

De Zuid-Afrikaanse overheid weigert zelfs cijfers over de ‘Plaasmoorde’ bij te houden. Nochtans maken steeds meer politieke organisaties en partijen in Zuid-Afrika zich in het land schuldig aan opruiende taal tegen de blanke boeren, tot zelfs het rechtstreeks oproepen tot geweld. 'Hate speech' op sociale media tegen de blanken wordt consequent genegeerd. “De sadistische wijze waarop de ‘Plaasmoorde’ worden uitgevoerd, wijst echter op een onderliggende haat en politieke motivering van de daders”, meent Deckmyn.

Johan Deckmyn: De minister-president moet de ‘Plaasmoorde' ter sprake brengen in zijn contacten met de Zuid-Afrikaanse overheid

“Die ‘Plaasmoorde’ zijn geen ordinaire gewelddelicten, maar specifiek racistisch gemotiveerde moorden”, klinkt het verder. Sinds 1990 wordt elke week minstens één boer op zijn erf door zwarte gangsters vermoord. Het wordt er door het regime gewoon gedoogd.

Volgens minister-president Jambon zullen deze moorden en het negeren ervan door de Zuid-Afrikaanse regering de politiek-economische samenwerking tussen Vlaanderen en het land echter niet in de weg staan, en biedt het juist de mogelijkheid om zaken bespreekbaar te maken. Maar tot op heden werden de roofovervallen op blanke boeren zelfs niet eens ter sprake gebracht tijdens Jambons besprekingen met de Zuid-Afrikaanse overheid. “Deze gruwelijke moorden moeten bespreekbaar gemaakt worden. De minister heeft met de samenwerkingsakkoorden de nodige hefbomen in handen, maar verplaatste nog geen steen meer in de rivier”, besluit Deckmyn.

Jambon ging gisteren in de bevoegde commissie het mondelinge engagement aan om dat in het vervolg wel te doen. Het Vlaams Belang zal erop toekijken dat dit ook effectief gebeurt.