Nieuws
vrijdag, 16 jul 2021

“Sancties tegen Cuba zijn noodzakelijk”

Het Vlaams Belang eist dat de Europese Unie de sancties tegen het communistische regime van Cuba opvoert. “Ruim een week al komt het Cubaanse volk op straat met terecht protest tegen het onderdrukkend Cubaans regime”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “En dat Cubaanse regime reageert echter ongemeen hard tegen haar bevolking.”

“In juni keurden we alvast een resolutie mee goed over de mensenrechten en de politieke situatie in Cuba”, aldus Vandendriessche. “Daarin werd gehamerd op de verplichting in hoofde van Cuba om elementaire mensenrechten te garanderen. Vrije verkiezingen, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting bestaan überhaupt niet op het eiland en bovendien huisvest het communistische regime tal van politieke gevangenen. De Europese Unie riep Cuba middels de resolutie op om haar internationale verplichtingen na te komen, dat was een stap in de goede richting, maar er moet meer gedaan worden.”

“De massaprotesten tonen het failliet van een gefaald en corrupt communistisch systeem in Cuba”

“De Cubaanse communisten pogen de schuld af te schuiven op externe vijanden, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten”, vervolgt Vandendriessche. “De waarheid is dat hun systeem niet werkt en de Cubanen het ongebreidelde autoritarisme zat zijn. Deze mensen snakken naar vrijheid.” De EU moet volgens het Vlaams Belang dan ook unaniem en kordaat zijn in haar optreden. “Sancties zijn meer dan ooit op hun plaats. Het Cubaanse regime is communistisch, autoritair en misdadig. De sancties moeten dan ook dit regime treffen, niet de bevolking.”

Tom Vandendriessche merkt tot slot een morele verantwoordelijkheid op voor de EU en al haar politieke actoren. “Dezelfde mensen die zoveel kabaal maakten over Hongarije, stemden merkwaardig genoeg tegen de resolutie van het Europees Parlement. Nochtans ging dat over de meest elementaire rechten en vrijheden die een individu kan genieten. Wij nemen er akte van dat Groen, de socialisten en de PVDA hier tegen stemden.”