Nieuws
woensdag, 18 aug 2021

“Schaf mondmaskerplicht in scholen volledig af”

Het Vlaams Belang is voorzichtig tevreden dat de coronamaatregelen bij de start van het schooljaar soepeler worden. “Zeker voor het basisonderwijs is het een goede zaak dat er geen mondmaskers meer zijn. Maar we hadden in het secundair toch liever een volledige afschaffing van de mondmaskerplicht gezien”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) in een reactie. De partij wil nu duidelijkheid over wanneer die volledige afschaffing er komt. “Zeker vermits de gunstige vaccinatiecijfers voor de 12 tot 17-jarigen”, aldus Beckers. Ook wijst het Vlaams Belang nogmaals op de olifant in de kamer voor de situatie in Brussel. “Het was dan ook veel logischer geweest als de mondmaskerplicht in Vlaanderen volledig werd afgeschaft. Waarom moeten we opdraaien voor het slechte beleid in Brussel?

Leerlingen in het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs zullen vanaf 1 september geen mondmasker meer moeten dragen. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en worden gevolgd zonder mondmasker, mits er wordt stilgezeten. De mondmaskerplicht geldt wel nog steeds op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Zo heeft bevoegd minister Weyts (N-VA) in overleg met het onderwijsveld dinsdag beslist. Deze maatregelen blijven minstens van kracht tot een nieuw evaluatiemoment eind september. “Weyts zette al een stap in de goede richting, maar het blijft ondermaats”, vindt het Vlaams Belang.

In Vlaanderen zijn de meeste mensen gevaccineerd: als Weyts consequent is, moet hij de mondmaskerplicht afschaffen op school

Het Vlaams Belang is immers voorstander om de mondmaskerplicht in Vlaanderen volledig af te schaffen, met natuurlijk uitzonderingen op plaatsen waar grote lokale uitbraken worden geconstateerd op basis van risico-analyses. “Maar nu snijdt het geen hout dat er op plekken waar minimum 72 procent van de Vlaamse leerlingen uit het secundair gevaccineerd zal zijn tegen 1 september, er toch nog mondmaskers gedragen moeten worden”, reageert Beckers. “Bovendien verloopt de besmetting bij die doelgroep meestal bijzonder mild.” Tegen half september is de buffer van 2 weken doorlopen en moet de mondmaskerplicht eigenlijk weer afgeschaft worden”, vindt de partij.

Daarnaast wijst het Vlaams Belang erop dat een groot virologisch risico - in het onderwijs of erbuiten - uitgaat van de vele Brusselse allochtone inwoners die momenteel terugkomen van Marokko of andere rode gebieden, en die in het Vlaams Gewest schoollopen of werken. “Denk maar aan Vlaamse Rand en de Denderstreek”, argumenteert Beckers. “1 op 3 Brusselaars die terugkeren zou drager zijn van het virus en de vakantie is nog niet gedaan. Dat voorspelt weinig goeds.”

De partij concludeert dat een volledige afschaffing van de mondmaskerplicht mits lokale risico-analyses veel logischer was geweest. “Dan kunnen gemeenten en scholen toch verplicht worden om mondmaskers te dragen indien er een uitbraak is, besluit Beckers. Dit zou dan voor de Brusselse gemeenten gezien de huidige besmettingsgraad én lage vaccinatiecijfers wel op hetzelfde neerkomen, maar dan kan een Vlaamse middelbare school waar er weinig besmettingen zijn wel mondmaskerloos starten.