Nieuws
dinsdag, 28 dec 2021

“Scherm sociale voordelen af voor niet-EU-burgers”

Het Vlaams Belang wil een wachttijd voor nieuwkomers alvorens zij volledige toegang krijgen tot onze sociale zekerheid. “Onze sociale zekerheid dreigt immers te imploderen ten gevolge van de massa-migratie”, zegt Vlaams Belang-voorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken. “Het huidige beleid wordt onhoudbaar gelet op het stijgende aantal asielaanvragen, de toenemende illegale immigratie en het uitblijven van een effectief terugkeerbeleid.”

“Dat zogenaamde ‘vluchtelingen’ die in Europa toekomen, willen niet naar Bulgarije of andere Balkanlanden, maar wel naar West-Europa en België. heeft alles te maken met onze veel te gulle sociale zekerheid”, aldus Van Grieken. “Het Vlaams Belang pleit er dan ook al sinds jaar en dag voor om een wachttijd in te bouwen vooraleer een immigrant toegang kan krijgen tot onze sociale zekerheid.”

“Onze open sociale zekerheid werkt al te uitnodigend op nieuwkomers”

Er worden vaak juridische bezwaren aangehaald waardoor een dergelijke wachttijd verworpen zou worden door het Europese Hof van Justitie zodra er een zaak aanhangig gemaakt wordt. “Dat hield de Oostenrijkse regering evenwel niet tegen om alsnog hervormingen op te starten om verblijfscriteria en arbeidscriteria te koppelen aan sociale voordelen”, vervolgt Van Grieken. “Als de hervormingen in Oostenrijk doorgezet worden, zouden niet-EU-burgers er voortaan vijf van de zes voorbije jaren in het land gewoond moeten hebben alvorens ze gelijkwaardige toegang kunnen krijgen tot de sociale zekerheid. Een bijkomende voorwaarde is dat buitenlanders in Oostenrijk enkel werklozensteun kunnen krijgen indien zij in een periode van twee jaar minstens 52 weken gewerkt hebben.”

Het Vlaams Belang stelt een gelijkaardige regeling voor als deze in Oostenrijk. “Nieuwkomers van buiten de EU moeten minstens vijf jaar ononderbroken in ons land gewoond hebben, en van die vijf jaar minstens 750 arbeidsdagen in ons land kunnen aantonen”, besluit Van Grieken. “Dat zijn geen buitensporige eisen, maar perfect vergelijkbaar met het te bewijzen aantal arbeidsdagen in loondienst in functie van het verwerven van een werkloosheidsuitkering.”