Nieuws
woensdag, 19 okt 2022

Schooltoelage 3.400 euro voor jonge asielzoekers: “Sociale voordelen niet langer te grabbel gooien!”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil de schooltoelage voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers - zo’n 3.400 euro per jaar - dan toch beperken om het aanzuigeffect van Vlaanderen op jonge Afghanen tegen te gaan. “We zullen het maar voortschrijdend inzicht noemen dat Somers nu wel toegeeft dat de genereuze Vlaamse sociale voorzieningen immigratieaantrekken”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Toen het Vlaams Belang vorig jaar aan de alarmbel trok over het aanzuigeffect van het Groeipakket op Afghanen, werd dit jammer genoeg nog weggehoond door de andere partijen. Onze sociale voorzieningen moeten dienen voor onze mensen en mogen niet bijdragen aan het vergroten van de asielcrisis.”

De Vlaamse regering zou zich aanstaande vrijdag buigen over een voorstel van minister Somers om de schooltoelage voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers nog slechts voor een derde uit te keren. De rest zou dan naar de opvanginstelling gaan, waar de asielzoekers overigens ook al gratis kost en inwoon krijgen. Somers komt naar aanleiding van de exploderende asielcijfers tot de vaststelling dat het Vlaamse Groeipakket en de toelagen ervan zoals de schooltoelage een aanzuigeffect hebben op minderjarige asielzoekers en dat de schooltoelage al te vaak naar Afghanistan of in de zakken van mensensmokkelaars verdwijnt. Rijkelijk laat, want het Vlaams Belang dringt al lang aan om het probleem aan te pakken. Blijkbaar moeten eerst de asielcijfers ontsporen vooraleer maatregelen genomen worden.

Zo werden er in 2021 maar liefst 3.200 jongeren zonder ouders of wettelijke vertegenwoordigers in België geregistreerd, een verdubbeling in vergelijking met 2020. Twee derde daarvan komt uit Afghanistan. Hoewel voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v) vorig jaar in het Vlaams Parlement in koor met de andere partijen de aantrekkingskracht van het Groeipakket nog ontkende of nuanceerde, erkent Somers dit nu eindelijk wel.

“Het groeipakket en de afgeleide toelagen moeten dienen voor onze mensen en niet de asielcrisis aanzwengelen”

“Het is een goede zaak dat de Vlaamse regering bij monde van minister Somers nu eindelijk wel toegeeft dat onze sociale voorzieningen als een magneet werken”, zegt De Reuse. “Toen het Vlaams Belang vorig jaar opwierp dat het Groeipakket massaal Afghanen naar Vlaanderen deed trekken, hoonden de andere partijen dit nog weg. Jammer genoeg hadden we weer eens ‘te vroeg’ gelijk.”

Het Vlaams Belang zal het plan van Somers dan ook steunen. “Voor ons moeten Vlaamse middelen dienen voor onze mensen hier en niet om naar het buitenland gestuurd te worden”, aldus De Reuse. “Hopelijk worden de bedragen van die schooltoelage inderdaad verminderd, maar daarmee mag het natuurlijk niet stoppen. Ook andere sociale voorzieningen worden al te zeer te grabbel gegooid aan immigranten die er buitenproportioneel vaak gebruik van maken. We moeten ervoor zorgen dat Vlaanderen niet langer het land van melk en honing is voor gelukzoekers uit andere continenten.”