Nieuws
maandag, 07 mrt 2022

“Schort werking IPU Rusland op”

Het Vlaams Belang wil de werking opschorten van de Interparlementaire Unie (IPU) rond Rusland. “IPU’s zijn samenwerkingsverbanden tussen de parlementen van verschillende landen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang), die in dit land voorzitter is van IPU-sectie Rusland. “Met het gewapend geweld en het bloedvergieten in Oekraïne heeft deze Interparlementaire Unie geen enkele zin meer. Ik vraag de leden van de andere partijen om steun om de werking ervan op te schorten.”

“Interparlementaire Unies zijn er om een bijdrage te leveren tot vrede en veiligheid, en dit door middel van politieke dialoog en parlementaire diplomatie”, aldus Verreyt. “Vandaag, in tijden van beschietingen op weerloze burgers en van dreiging met kernwapens, is het helaas duidelijk dat deze doelstelling niet gehaald kan worden en verdere werkzaamheden binnen de IPU Rusland voorlopig zinloos zijn.”

“Een IPU moet de vriendschappelijke contacten met delegaties uit andere landen verhogen, met Rusland is dit nu onmogelijk”

“Tot op heden gaf Rusland aan geen enkele vraag om de agressie te stoppen en zich terug te trekken uit het soevereine land Oekraïne gehoor”, vervolgt Verreyt. “Het spreekt in deze omstandigheden dan ook voor zich dat we de IPU Rusland bij wijze van protest opschorten.”

“Alle leden van het Vlaams Belang die lid zijn van IPU Rusland zullen hun activiteiten in deze Interparlementaire Unie opschorten”, besluit Verreyt. “En we doen een oproep aan de leden van de andere partijen om nu net hetzelfde te doen.”