Nieuws
maandag, 13 dec 2021

“Schrijnende getuigenissen NMBS-personeel geen verrassing”

“Treinbegeleiders getuigen dat ze uit veiligheidsoverwegingen geen ticketcontroles meer uitvoeren en dat ze zich zelfs dienen te bewapenen met een busje haarlak”, zegt volksvertegenwoordiger Frank Troosters. “Hoeveel meer heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) nodig om eindelijk in te grijpen?” Het Vlaams Belang is hoegenaamd niet verbaasd over de schrijnende verhalen van het NMBS-personeel die vandaag in de media verschenen.

“Uit cijfers die ik eerder opvroeg bleek al dat de controlegraad op diverse treinverbindingen in dalende lijn gaat. En eenzelfde dalende trend is vast te stellen in het aantal door Securail begeleide treinen”, aldus Troosters. “De getuigenissen van het NMBS-personeel kunnen dus niet verbazen.”

“Onze partij voert al geruime tijd strijd voor een beter veiligheidsbeleid voor het NMBS-personeel”

“Dat treinbegeleiders zich intussen moeten opsluiten in de stuurcabine en zich dienen te bewapenen met een busje haarlak, is veelzeggend”, vervolgt Troosters. “Het feit dat NMBS-personeel naar verboden wapens moet grijpen om zichzelf te beveiligen illustreert vooral hoezeer ze door de overheid en hun directie in de steek gelaten worden.”

“Feiten van agressie hebben in de eerste drie kwartalen van dit jaar bij het NMBS-personeel al tot een arbeidsongeschiktheid van 2.450 dagen geleid”, besluit Troosters. “Met dergelijke hallucinante cijfers is het onbegrijpelijk dat de ogen van Gilkinet nog steeds niet zijn opengegaan. Er is dringend nood aan snelle en concrete maatregelen zoals de versterking van het personeelskader van treinbegeleiders en de dienst Securail. Er moet worden geïnvesteerd in mensen, middelen en opleidingen. Enkel zo kan de veiligheid van treinreizigers en het Spoorwegpersoneel gegarandeerd worden.”