Nieuws
maandag, 15 nov 2021

Schuld Vlaamse overheid ontspoort

Het gaat volledig de verkeerde richting uit met de Vlaamse financiën. Terwijl Vlaanderen decennialang over een gezonde begroting met een positief saldo beschikte, stijgt de Vlaamse schuld nu naar ongekende hoogten. Dat heeft niet alleen te maken met de extra uitgaven in het kader van de coronacrisis, maar zeker ook met een uitgavedrift van een spilzieke Vlaamse overheid. “De Vlaamse regering moet dringend haar uitgaven afstemmen op haar inkomsten om te voorkomen dat onze kinderen het slachtoffer worden van een schuldensneeuwbal. In de eerste plaats komaf maken met de oversubsidiëring”, stelt Vlaams Belang-begrotingsspecialiste Anke Van dermeersch.

Volgens Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) zou de Vlaamse schuld nog verder stijgen naar 53 miljard euro in 2026. Die zou volgens hem echter wel onder de kaap van 100% van de ontvangsten kunnen gehouden worden, zo verklaart hij in de media. Dit in tegenstelling tot Wallonië en Brussel waar de situatie stilaan dramatisch aan het worden is. In het Brussels Gewest bedraagt de schuld nu al 180% van de ontvangsten en de Waalse schuld zou tegen 2030 stijgen naar 48 miljard euro of bijna drie keer de Waalse ontvangsten.

“De Vlaamse schuld stijgt naar meer dan 100% van de ontvangsten: enkel met boekhoudkundige truukjes wekt de begrotingsminister de indruk dat dit niet zo is”

Voor Anke Van dermeersch is het echter duidelijk dat Diependaele de Vlaamse situatie toch nog te rooskleurig voorstelt: “In 2026 wordt ook in Vlaanderen de grens van de 100% overschreden. De Vlaamse begroting zal dan 101,1 % bedragen van de Vlaamse ontvangsten. Uit de meerjarenraming van de Vlaamse overheid blijkt dat de Vlaamse schuld in 2026 oploopt tot meer dan 53 miljard euro. Hiertegen staan slechts iets meer dan 54 miljard inkomsten.” Volgens het parlementslid weet de begrotingsminister slechts door een boekhoudkundig truukje Vlaanderen met 97,05% kunstmatig onder de 100% te houden. “De ziekenhuisschuld wordt in de schuld niet verrekend waardoor deze met 2,217 miljard zakt. Maar die schuld is er wel. En de ontvangsten voor de ziekenhuisfactuur – de dotatie van de federale overheid aan Vlaanderen – worden dan weer wel geboekt als ontvangsten. Dit is geen correct begrotingswerk.”

De oorzaak van deze exploderende schuld is deels de coronacrisis maar ook, en vooral, de onmogelijkheid van deze Vlaamse regering om haar uitgaven af te stemmen op haar inkomsten. Ook wanneer we de extra uitgaven voor de coronacrisis buiten beschouwing zouden laten had de begroting voor 2021 een tekort van ruim 2,3 miljard. Ook na begrotingsaanpassing is dit nog steeds 1,56 miljard. “Het Vlaams Belang dringt er bij de begrotingsbesprekingen dan ook op aan om de tering naar de nering te zetten en alvast fors te snoeien in al de subsidies die de Vlaamse overheid zo gul toekent – de affaire-Kaouakibi is ter zake symptomatisch – en er ook voor te zorgen dat eindelijk een einde wordt gemaakt aan het uitdelen van allerhande sociale voordelen aan immigranten die nog geen eurocent bijdroegen aan ons sociaal systeem.”