Nieuws
maandag, 08 aug 2022

Screening, geen politieke afrekening

Het Vlaams Belang vindt het vanzelfsprekend dat veiligheidsdiensten integer moeten zijn en derhalve ernstig gescreend worden, maar de partij verzet zich tegen de willekeur en de politieke afrekeningen die daar tegenwoordig jammer genoeg mee gepaard gaan. “Vandaag ontaardt die screening te veel in politieke heksenjachten”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Wij zullen erop toezien dat aan deze willekeur en vooral deze afrekeningen een einde komt.”

De federale politie wil voortaan haar personeel gedurende de hele loopbaan screenen op integriteit. Vandaag de dag gebeurt dat enkel bij de aanwerving. Ook voor militairen en voor gevangenisbewakers worden plannen in die zin uitgewerkt. “Op zich een goede zaak. Het belang van deze diensten voor de algemene veiligheid kan nauwelijks voldoende benadrukt worden”, aldus Depoortere. “Het gebeurt helaas dat sommigen in ruil voor geld informatie doorspelen aan criminelen. België is een draaischijf voor de Europese drugshandel en scoort in de rapporten van de anticorruptiewaakhond Greco niet goed waar het bijvoorbeeld gaat om het garanderen van de betrouwbaarheid van politiediensten.”

“Screening op integriteit, betrouwbaarheid en beroepsernst doorheen de volledige loopbaan is dus de logica zelve”, vervolgt Depoortere. “Maar het screenen op politieke overtuiging heeft daar niets mee te maken. De zaak Jürgen Conings werd in 2021 gretig aangegrepen door Ludivine Dedonder (PS) om politieke zuiveringen te houden binnen het personeelsbestand van Defensie. Niet om voor meer veiligheid te zorgen, het was louter discriminatie op basis van een politieke overtuiging. Ondertussen werden ook al cipiers ontslagen omwille van hun politieke ideeën.”

“Verregaande screenings mogen enkel plaatsvinden in het kader van onderzoeken naar criminele daden”, besluit Depoortere. “Nu dienen ze voor politieke heksenjachten waardoor zelfs Vlaams-nationalisten hun veiligheidsmachtigingen worden afgenomen en dat is onaanvaardbaar.”