Nieuws
vrijdag, 29 apr 2022

Slaagcijfers niet-Belgische beursstudenten blijven significant laag

Vorig academiejaar waren er 13 procent meer niet-Belgische studenten in het hoger onderwijs, die een studietoelage ontvangen van de Vlaamse overheid. Deze groep studenten scoort echter opvallend slechter dan de eigen beursstudenten, aangezien meer dan 6 op de 10 startende niet-Belgische studenten het bachelordiploma niet haalt binnen de vijf jaar. Dit blijkt uit het antwoord van Onderwijsminister Ben Weyts (N‑VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Yves Buysse (Vlaams Belang). “Een Vlaamse studietoelage dient om jongeren met capaciteiten, maar zonder financiële middelen, te ondersteunen, niet om aan liefdadigheid te doen”, aldus Buysse. “De Vlaamse regering moet deze statistieken meenemen in haar streven naar een efficiënter hoger onderwijs.”

62.350 studenten ontvingen vorig jaar een studietoelage van de Vlaamse overheid. Dit is 4,7% meer dan het academiejaar ervoor. Binnen deze groep waren er 5.140 die niet de Belgische nationaliteit hebben. Hoewel ze nog altijd een kleinere groep vormen, vergeleken met de eigen studenten, is het aandeel niet-Belgische beursstudenten met 13% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. “Het aandeel niet-Belgen met studietoelage groeit dus veel sneller en gemiddeld genomen krijgen ze een veel hoger beursbedrag”, zegt Yves Buysse. “Bij diegenen met de Belgische nationaliteit gaat het om gemiddeld 1.948,26 euro, terwijl het bij niet-Belgen 2.367,43 euro is. Dat komt omdat niet-Belgen vaker een volledige toelage krijgen in plaats van een gedeeltelijke.”

In totaal besteedde de Vlaamse overheid in dat jaar 12,17 miljoen euro aan studietoelagen van niet-Belgen. “Dat is ongeveer een vijfde meer dan het jaar ervoor”, aldus Buysse. “We zien dat het budget dat naar vreemdelingen gaat, dubbel zo snel stijgt als dat voor de eigen studenten.” 43,6% onder hen zijn van niet-Europese origine, een aandeel dat ook geleidelijk aan blijft stijgen. Bij de groep niet-Europese beursstudenten heeft net geen derde een vluchtelingenstatuut. Daar zien we dat deze van Syrische origine nog altijd de kroon spannen, maar dat zal in toekomstige cijfers waarschijnlijk veranderen door de Oekraïnecrisis.

“De slaagcijfers voor niet-Belgische beursstudenten zijn veel te laag”

Opmerkelijk is ook dat de slaagcijfers van niet-Belgen met toelage steevast lager liggen dan van deze met de Belgische nationaliteit. Als men kijkt naar de beursstudenten die gestart zijn in de academiejaren ‘11‑’12 tot en met ‘16‑’17, dan behaalt bij de studenten met de Belgische nationaliteit gemiddeld 36 procent het bachelordiploma niet. Bij de niet-Belgen is dit 51 procent. “We zien dat 44,5% van de Belgen z’n bachelordiploma niet haalt binnen de vijf jaar”, zegt Buysse. “Bij de niet-Belgen ligt dit zomaar even op 62,4%. Meer dan zes op de tien vreemdelingen slaagt er dus niet in om een opleiding, die normaal gezien slechts drie jaar duurt, op vijf jaar tijd succesvol af te ronden.”

“De Vlaamse belastingbetaler investeert in de studies van deze buitenlandse studenten, maar onze samenleving krijgt er veel minder rendement op investering voor terug in vergelijking met onze eigen studenten”, zegt Buysse kritisch. “De Vlaamse regering en minister Weyts streven zogezegd naar een efficiënt hoger onderwijs, maar vooralsnog blijft deze statistiek een taboe en wil men de toekenningsregels niet wijzigen.”

Voor het Vlaams Belang moeten studietoelagen voor niet-EU-burgers per definitie afgeschaft worden. Studietoelagen voor EU-burgers moeten tegen het licht worden gehouden in functie van een doelmatigheidstoets. “De middelen die hierdoor zullen vrijkomen, kunnen ongetwijfeld beter besteed worden binnen dit onderwijssegment”, besluit Buysse.