Nieuws
dinsdag, 22 mrt 2022

Slachtoffers aanslagen Brussel moeten eindelijk vergoed worden

Het voorontwerp van wet om terreurslachtoffers voor de volle 100 procent te vergoeden, ook al zijn ze niet verzekerd, is ‘vooreerst veel te weinig en daarnaast veel te laat’, zegt voorzitter van de fractie van het Vlaams Belang in de Kamer Barbara Pas. “Wij pleiten voor een urgent Garantiefonds om de slachtoffers van aanslagen veel sneller en vlotter te kunnen helpen.

“Op 22 maart is het zes jaar geleden dat Brussel en Zaventem getroffen werden door islamitische terreuraanslagen”, zegt Brussels Vlaams Belang-voorzitter Bob De Brabandere. “Onze partij zal aan het monument voor de slachtoffers een bloemenkrans neerleggen. Na al die jaren ligt er eindelijk een voorstel op de regeringstafel om de wettelijke bescherming van terreurslachtoffers te verbeteren. Maar intussen wachten nog steeds heel wat slachtoffers van die aanslagen op een financiële tegemoetkoming, zo blijkt.”

“Personen die veelal in het buitenland wonen kregen een lagere vergoeding dan werd afgesproken, en sommige slachtoffers kregen zelfs helemaal géén schadevergoeding. Sommigen waren vaak niet of onvoldoende op de hoogte van hun rechten, en zouden zelfs geïntimideerd zijn geworden door enkele verzekeringsexperts” zo klaagt Pas aan. “Het wetsontwerp van de regering mag dan waardevolle elementen bevatten, het komt vooral veel en veel te laat voor de slachtoffers van 2016.”

“Dringend nood aan Garantiefonds voor slachtoffers terreur”

Het Vlaams Belang pleit er op de zesde verjaardag van de islamitische terreuraanslagen in Brussel en Zaventem dan ook voor om dringend werk te maken van een spoedige en correcte uitbetaling van de slachtoffers. “We ondersteunen de eis van de slachtoffervereniging Life4Brussels om duidelijkheid te creëren over de werkwijze en berekeningswijze van de uitkeringen aan individuele slachtoffers, teneinde de ‘probleemdossiers’ binnen de kortst mogelijke tijd te kunnen afhandelen.”

Pas pleit dan ook onomwonden voor de snelle installatie van een Garantiefonds. De uitbetaalde bedragen kunnen achteraf gerecupereerd worden bij de verzekeringsmaatschappijen en op die manier worden de slachtoffers, die zelf vragende partij zijn voor zo’n systeem, veel administratieve moeilijkheden bespaard. Donderdag zal Pas tijdens het vragenuurtje in de Kamer hierover de regering ondervragen, en eisen dat er na zes jaar inertie en nietsdoen eindelijk werk zal worden gemaakt van zo een garantiefonds.