Nieuws
dinsdag, 17 aug 2021

“Slachtoffers bevraagd maar niet echt geholpen”

Het Vlaams Belang heeft bedenkingen bij het initiatief van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) om vanaf september duizend slachtoffers te bevragen over hun ervaringen met justitie. “Op zich is een bevraging niet verkeerd, en het centraal stellen van slachtoffers zeker niet”, zegt Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). “Maar zolang Justitie niet geregionaliseerd is, is het boter aan de galg. De pijnpunten die men tracht weg te werken zullen blijven bestaan.”

Duizend slachtoffers zullen digitaal worden bevraagd. En daarnaast worden er nog eens 150 bevraagd via hun advocaat, die op hun beurt een insteek kunnen geven vanuit de rechtsprocedure of namens zij die hun stem helaas niet meer kunnen laten horen. “De bedoeling is om slachtoffers van alle soorten delicten en ook alle arrondissementen te bereiken”, aldus Blancquaert. “Ook bij de magistratuur zal gepeild worden naar wat kan verbeteren aan de behandeling van hen die een misdrijf moesten meemaken. Maar de opvolging van deze bevraging blijft in het ongewisse.”

“Een bevraging zal de situatie van slachtoffers niet verbeteren. Een volledig Vlaamse Justitie wel”

“Demir wil alle versnipperde Vlaamse justitiebevoegdheden bundelen”, vult Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang) aan. “Helaas kan er op Vlaams niveau niet voldoende worden bewerkstelligd om het vaak weinig benijdenswaardige lot van slachtoffers draaglijker te maken.” Het Vlaams Belang wijst er bijvoorbeeld op dat men in dit land na het meemaken van een misdrijf drie jaar moeten wachten op een tegemoetkoming van het slachtofferfonds, en dat daders pas na twee jaar voor een correctionele rechtbank moeten verschijnen.

“Strafklachten kosten de slachtoffers nog steeds handenvol geld”, besluit Blancquaert. “Er wordt wel gratis rechtsbijstand voorzien wanneer de zaak naar de correctionele rechtbank wordt doorverwezen, maar dat is veel te laat. Ze hebben bijstand nodig vanaf de aangifte. Een bevraging aan slachtoffers zal aan dit alles niets veranderen.”