Nieuws
dinsdag, 07 feb 2023

“Slecht stiptheidscijfer treinen is geen verrassing”

Foto: iStock. “Slecht stiptheidscijfer treinen is geen verrassing”

De stiptheid van de treinen is in januari 2023 opnieuw van een belabberd niveau. “Met een resultaat van 89,1 procent blijft men ruim onder het niveau van een jaar geleden. Toen bereikte men een stiptheidsniveau van 93,6 procent”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Ik zal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) blijven aansporen om onmiddellijk maatregelen te nemen die de stiptheid van de treinen, en dus de treinreiziger, ten goede komen.”

“De grote ommekeer die Ecolo-minister Gilkinet beloofde zal niet meer voor deze legislatuur zijn”, aldus Troosters. “De minister kreeg bij de begrotingsbesprekingen van de Vivaldi-regering niet de financiële middelen die hij de spoorbedrijven voorgespiegeld had.” Een oplossing op korte termijn voor het structurele personeelstekort en het tekort aan degelijk rollend materiaal is er niet en zal er allicht niet meer komen tijdens de ambtstermijn van Gilkinet.

“Gilkinet berust gewoon in zijn slecht rapport”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de treinreizigers dus verder in de kou zullen blijven staan inzake stiptheid op het spoor. “Bovendien zijn in dit slechte stiptheidscijfer niet eens de 3.026 treinen die in januari werden afgeschaft meegerekend, net zoals treinen met een vertraging met minder dan zes minuten niet meegeteld worden”, vervolgt Troosters. “Het eigenlijke resultaat is dus nog vele malen slechter.”

Het Vlaams Belang vindt in dit kader de lage ambities die minister Gilkinet heeft vastgelegd in de nieuwe beheersovereenkomst die hij met de NMBS afsloot, veelzeggend. “Voor 2027 streeft men naar een stiptheid van 90,6 procent en over 10 jaar, in 2033, beoogt de minister slechts een stiptheidscijfer van 91 procent”, besluit Troosters, die de minister over de slechte cijfers zal ondervragen. “Door de lat dermate laag te leggen, berust Gilkinet in zijn slecht rapport. Hij moet daarentegen nu de nodige maatregelen nemen die de stiptheid ten goede komen.”