Persberichten
woensdag, 10 feb 2021

Slechts 18,5% lagereschoolkinderen in huisonderwijs keert terug naar regulier onderwijs

In het COVID-schooljaar 2019-’20 waren er opmerkelijk minder kinderen die van het huisonderwijs terugvloeiden richting het reguliere onderwijs tegenover voorgaande schooljaren. In het basisonderwijs was dit slechts 18,5% en in het middelbaar 8%. Dat blijkt uit statistieken die Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Dit is een eerste indicatie dat huisonderwijs voor velen niet zomaar een bevlieging is en dat we moeten bekijken waarom deze ouders het reguliere onderwijs niet meer gepast vinden”, aldus Beckers.

Het huisonderwijs kent steeds meer succes in Vlaanderen. Het afstandsonderwijs tijdens de lockdown had veel ouders hier nog meer van overtuigd. Dit schooljaar steeg het aantal leerlingen in het huisonderwijs dan ook met 33%, zo schreef De Standaard. Deze tendens doet zich al enkele jaren voor. Zo nam van 2015-‘16 tot en met 2019 het huisonderwijs toe met 61%. Dit werd eind vorig jaar al besproken in de commissie onderwijs op aansturen van Beckers (Vlaams Belang). Men suggereerde in het debat dat deze tendens door het corona-effect slechts tijdelijk zou zijn, en dat velen nadien wel zullen terugkeren naar het regulier onderwijs. OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme daarentegen vreesde hiervoor, omdat steeds meer leerlingen niet meer passen in de traditionele mal van ons onderwijs.

Deze nieuwe cijfers tonen nu aan dat Van Damme wel eens gelijk kan hebben. In het COVID-jaar 2019-’20 zijn er véél minder kinderen op lagereschoolleeftijd van het huisonderwijs naar het regulier onderwijs teruggekeerd, namelijk slechts 18,5%. In de voorgaande jaren lag dit aandeel op 29%. Bij leerlingen op middelbareschoolleeftijd is dit aanzienlijk lager, maar toch zakte dit ook in de afgelopen vijf jaar van 12,5% naar 8%. Hier is ook van belang dat 17-jarigen het jaar erop niet meer leerplichtig zijn.

“We moeten oorzaak populariteit huisonderwijs duiden”

Beckers roept dan ook op om te onderzoeken welke profielen voor huisonderwijs kiezen. “Want 70% van de leerlingen die de terugkeer maken naar het regulier onderwijs, gaf er al na één jaar de brui aan. Het is belangrijk om te weten wie de leerlingen zijn die meer durabel in huisonderwijs zitten en waarom ouders die keuze maken”, becommentarieert Beckers. “Ligt het eerder aan ons schoolsysteem, aan het kind zelf of spelen er bij bepaalde groepen ook religieus-culturele motieven?”.

Voor het Vlaams Belang moet men uitpluizen waarom deze ouders huisonderwijs een betere keuze vinden dan het regulier onderwijs. Helaas stelde minister Weyts dat hij hier geen verdere aandacht aan wil schenken gezien volgens hem de doelgroep te klein is.