Persberichten
dinsdag, 10 apr 2018

Snel-Belg-wet is terug van nooit weggeweest

36.589 nieuwe Belgen in 2017 of 14,9% meer dan vorig jaar

Gisteren pakten bepaalde media uit met het oud nieuws dat er in 2016 aan bijna 32.000 vreemdelingen in dit land de Belgische nationaliteit werd geschonken. Volgens SP.a-kamerlid Monica De Coninck zou dat vooral te wijten zijn aan een inhaaloperatie inzake naturalisaties. Deze verklaring raakt kant noch wal. Feit is en blijft dat er in dit land nog altijd een structureel probleem bestaat met het geven van de Belgische nationaliteit, dat er nog altijd met Belgische identiteitskaarten wordt gesmeten.

Uit navraag van Filip Dewinter bij minister van Binnenlandse Zaken Jambon blijkt dat er in 2017 niet minder 36.589 nieuwe Belgen werden bij gecreëerd. Dat is 14,9% meer dan de 31.835 vreemdelingen die het jaar ervoor volgens Jambon de Belgische nationaliteit kregen. Deze 36.589 nationaliteitsverwervingen gebeurden voor het grootste deel via de procedure van toekenning (34,16%) of verkrijging (56,68%) van de Belgische nationaliteit en veel minder door naturalisatie (9,09%). Deze cijfers zijn overigens maar een minimale inschatting van het aantal nieuwe Belgen omdat minister Jambon een minimalistische berekeningsmethode hanteert.

De nieuwe Belgenfabriek blijkt vooral een Brusselse en Vlaamse aangelegenheid te zijn. Van de 31.835 nieuwe Belgen zijn er immers 11.112 (30,4%) in Brussel woonachtig, 18.947 in Vlaanderen (51,8%) en slechts 6.530 in Wallonië (17,8%).

Filip Dewinter: “Bij de wetswijziging in 2012, waarbij de procedures om Belg te worden op een aantal vlakken werden gewijzigd en zogezegd verstrengd waren, werd toen gezegd dat dit het einde was van de snel-Belg-wet die in 2000 door Guy Verhofstadt was ingevoerd. Wanneer ik echter de naakte cijfers bekijk, dan kan ik alleen maar vaststellen dat daar niet veel van aan is.  Tijdens de periode van de snel-Belgwet, van 2000 tot 2011, werden er jaarlijks gemiddeld 36.166 vreemdelingen tot Belg gebombardeerd; vandaag zitten we terug aan dat cijfer en dan gaat het hier nog om een minimalistische benadering van het fenomeen. Het is nog altijd uiterst gemakkelijk om Belg te worden in dit land. De snel-Belgwet is terug van nooit weggeweest.

Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een échte verstrenging van de verwerving van de Belgische nationaliteit, door enkel nog de naturalisatieprocedure te weerhouden. Naturalisatie moet daarbij opnieuw een gunst worden die men moet verdienen. Belg kan men voor het Vlaams Belang enkel worden als men hier minstens 10 jaar ononderbroken verblijft, volledig geïntegreerd is, een loyaliteitsverklaring aflegt en slaagt in een burgerschapsproef, die onder meer de kennis van de streektaal toetst. Tevens moet afstand worden gedaan van de andere nationaliteit die men heeft. Alleen op die manier kan een einde worden gesteld aan de tsunami nieuwe Belgen die dit land de jongste decennia overspoelt.