Nieuws
dinsdag, 20 jun 2023

‘Snel’ debat over terreur op recreatiedomeinen is vijgen na Pasen

Foto: wikimedia commons. Vandevorst, Kris. ‘Snel’ debat over terreur op recreatiedomeinen is vijgen na Pasen

Het Vlaams Belang vindt het ergerlijk dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) nu een ‘snel debat’ wil over een nationaal toegangsverbod in recreatiedomeinen. “De zomer is een jaarlijks weerkerend seizoen en iedere zomer is er terreur vanwege allochtone criminelen uit Brussel”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Het is ronduit meelijwekkend dat Verlinden het nu over snelheid moet hebben, terwijl ze er doorheen het jaar niets aan gedaan heeft om deze perfect voorspelbare terreur te voorkomen.”

Verlinden stelde maandag dat de opmaak van een nationale lijst met de gegevens van de personen aan wie een toegangsverbod moet worden opgelegd, een expliciete wettelijke basis vereist om het delen van de gegevens tussen de verschillende recreatiedomeinen mogelijk te maken. “Een poging om het wettelijk te regelen mislukte vorig jaar wegens een te zwakke juridische basis”, aldus Depoortere. “En dus wachtte topjuriste Verlinden de zomer maar af alvorens aan het werk te gaan en die juridische basis te verstevigen. Er moesten blijkbaar eerst nieuwe rellen en vandalenstreken plaatsvinden.”

“Regeren is vooruitzien, niet wat Verlinden doet”

Het Vlaams Belang veroordeelt de werkwijze van Verlinden. “Verlinden mag dan wel, zoals destijds haar roemruchte partijgenoot Jean-Luc Dehaene, van oordeel zijn dat problemen pas opgelost moeten worden wanneer ze zich aandienen, voor het Vlaams Belang hadden de intimidatie en het geweld zoals recent aan de Blaarmeersen, niet mogen plaatsvinden”, zegt Depoortere. “Net zomin als de jaren voordien, toen de terreur al even voorspelbaar was.”

“Regeren is vooruitzien, en dat is nu net wat Verlinden duidelijk niet doet”, besluit Depoortere. “Ieder redelijk vooruitziend mens weet dat stralend weer in dit land sinds enkele jaren gepaard gaat met incidenten in recreatieparken en aan zee, en ieder normaal mens wil dat voorkomen. Om die reden stelde het Vlaams Belang eerder al een KO-plan op om de allochtone relschoppers met harde hand een halt toe te roepen. Een plan met veel aandacht voor preventie maar ook repressief voor wie niet horen wil. Het is wraakroepend dat ook weer dit jaar onschuldige mensen geconfronteerd worden met pesterijen, diefstal, intimidatie en geweld.”