Nieuws
vrijdag, 08 jan 2021

“Snel verbod op onverdoofd slachten in Brussel nodig”

Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onverdoofd slachten nog toegestaan en een verbod zit er niet zeer snel aan te komen. De meerderheidspartijen willen hun islamitische achterban niet tegen de haren in strijken. Het Vlaams Belang heeft bij het begin van de regeerperiode gehamerd op deze lacune in het regeerakkoord. De Brusselse regering schoof de hete aardappel voor zich uit en wachtte op een gerechtelijke uitspraak. Die is er nu en dus riepen wij eind december de Brusselse regering op tot actie”, aldus fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in het Brussels Parlement, Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).

Het sinds 2019 in Vlaanderen geldend verbod op onverdoofd of onbedwelmd slachten is niet in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een langverwacht arrest. Het decreet zorgt volgens het Hof voor een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie voor joden en moslims. Ook in Wallonië is sinds september 2019 een dergelijk verbod van kracht.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef met een gelijkaardig verbod achterwege en wilde wachten op het bewuste arrest om het debat weer te openen. Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) stelde dat met dit feit de discussie opnieuw geopend is en dat het regeerakkoord ook niet verhindert dat een dergelijke regeling wordt uitgewerkt. Maar toch hamerde de minister er op dat “men niet overhaast te werk moet gaan en het overleg alle kansen moet geven.”

Dominiek Lootens-Stael: Geen enkel excuus meer indien men dierenwelzijn ernstig neemt” 

“Het wegwerken van dit hiaat in de Brusselse regelgeving zou voor een regering die zegt veel belang te hechten aan dierenwelzijn, de hoogste prioriteit moeten zijn”, stelt Lootens-Stael. “Er is nu geen enkele reden meer om geen stappen vooruit te zetten in deze gevoelige, maar belangrijke materie. We wachten al jaren, het is tijd om snelle stappen vooruit te zetten tegen het onverdoofd slachten. Bovendien is het wetgevend werk al voorbereid in de andere gewesten en kan men ook bouwen op het overleg dat in het verleden reeds met de geloofsgemeenschappen werd gevoerd. Ik acht een snelle omzetting dan ook mogelijk. Spijtig genoeg zijn het de groene partijen en vooral het Franstalige Ecolo die op de rem gaan staan. Maar wie dierenwelzijn ernstig neemt heeft geen enkel excuus meer om langer te talmen.”

Het Vlaams Belang diende dan ook een voorstel van ordonnantie in dat gebaseerd is op de Vlaamse regelgeving.